česky  українською 

Розширений пошук
na_celou_sirku
Photo: www.pixabay.com

Найпоширеніші запитання

ДОВГОСТРОКОВІ ВІЗИ ТА ДОЗВОЛИ НА ПРОЖИВАННЯ

Два місяці тому я подав заяву на довгострокову візу/проживання. Кожен день телефоную до консульства, але досі не отримав інформації про стан розгляду моєї заяви.  

Розгляд заяв на довгострокові візи і проживання усіх типів за законом є виключно компетенцією Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки (відділ надання притулку і міграціної політики), а Генеральне консульство ЧР у Львові на термін розгляду не має жодного впливу і не володіє інформацією, на якій стадії розгляду знаходяться документи. Як тільки консульство отримає інформацію від Міністерства внутрішніх справ ЧР про результат розгляду, воно негайно зв'язується із відповідним заявником шляхом SMS-повідомлення або листом (у випадку урядової програми "Кваліфікований працівник" при позитивному рішенні заяви також інформується і контактна особа чеського роботодавця).

Я отримав Ваш лист/SMS-повідомлення із вказаною датою отримання візи. На жаль, у цей термін я не можу/не встигну прибути. Що я повинен робити в такому випадку?

Прийдіть до консульства в робочий час у інший термін, проте надайте консульському працівнику цей лист/SMS-повідомлення.  

При e-mailовій реєстрації у темі надісланого e-mailу потрібно вказувати тільки номер закордонного паспорта заявника, чи серію та номер (букви та цифри)? 

І букви, і цифри.

Я подав/-ла заяву на робочу карту/довгострокову візу. Знаю, що по заявах на довгострокові візи та проживання з будь-якою метою рішення приймає Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки (відділ надання притулку та міграційної політики), куди Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові  надіслало мої документи. Хочу слідкувати на веб-сайті Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки, на якій стадії знаходиться розгляд або чи є вже рішення. Прошу надіслати мені вихідний номер, під яким там зареєстрована моя заява.    

Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові, на жаль, не отримує від Відділу надання притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки інформації про надані надісланим заявам номери. З таким питанням просимо звертатися до цієї установи.

На веб-сайті Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, де можна відстежувати стан заяви на довгострокову візу / дозвіл на проживання, зазначено, що моя заява вже отримала згоду, але консульство ще досі не викликало мене для отримання візи.

Слід зазначити, що як прямо вказано на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ ЧР, інформація, опублікована там, не тягне за собою юридичних наслідків. Консульство має дочекатися, доки офіційно через внутрішні канали зв’язку від Міністерства внутрішніх справ ЧР отримає відповідне розпорядження / згоду на надання візи, що може відбутися після неофіційної публікації на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ ЧР. Згодом консульство стандартним чином і без зволікань запросить заявника до отримання візи SMS-повідомленням або поштою.

При подачі заяви на довгострокову візу / дозвіл на проживання я вказав у формулярі контактний телефон, який більше мені не належить, і тому я хотів би надати свій новий номер телефону.

Надішліть нові дані e-mailом на consulate_lvov@mzv.cz із чіткою ідентифікацією Вашої заяви – номер поданої заяви, ім’я та прізвище латинкою згідно із закордонним паспортом, дату народження.

Чи можна у консульстві зробити переклад на чеську мову документа, необхідного для оформлення візи / дозволу на проживання (наприклад, документа про освіту, свідоцтва про народження / свідоцтва про шлюб)?

Консульство не надає перекладацьких послуг. Потрібно звернутися до комерційного суб’єкта і згодом офіційно завірити цей документ у місцевого нотаріуса відповідно до Угоди між Чеською Республікою та Україною про правову допомогу у цивільних справах. Такий переклад більше не потребує жодної вищої легалізації.

Я неодноразово намагаюся додзвонитися до консульства, щоб отримати інформацію про реєстрацію для подачі заяви на отримання візи / дозволу на проживання, або те, наскільки перевищує попит заявників над квотою.

Консульство є одним із найбільш завантажених представництв ЧР на світі. З цієї причини на веб-сайті консульства розміщене повідомлення, що до консульства щодня звертаються кілька десятків заявників, тому воно дуже завантажене і зазвичай існує проблема додзвонитися. Відтак рекомендуємо формулювати Ваше звернення або питання письмово і надсилати його e-mailом. Це попередження ми сприймаємо як крок назустріч громадськості, яку ми таким чином інформуємо про найлегший спосіб комунікації з нашою установою. У цьому відношенні додаємо, що на кожне письмове звернення надходить реакція без зайвих затримок і у значно коротші терміни, ніж передбачено законом.

Детальна інформація про спосіб реєстрації заявників для подачі заяв на візи / дозволи на проживання розміщена на веб-сайті. В інтересах рівного та справедливого підходу до всіх заявників будь-які інші, альтернативні способи реєстрації неможливі. Перевищення попиту над квотою може становити кілька десятків заявників. У такому випадку слід повторно здійснити реєстрацію.

МЕТА: ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Я хочу працювати в Чеській Республіці. Можете мені порадити, як знайти вільне робоче місце?

Генеральне консульство у Львові не надає послуг такого типу. У Генеральному консульстві у Львові подаються лише заяви на довгострокові візи і перебування, включно з метою отримання робочої карти в рамках програми "Кваліфікований працівник" або синьої карти. Заяви на отримання робочої карти в рамках програми "Кваліфікований працівник" подаються у візовому центрі у Львові. Детальнішу інформацію Ви знайдете на веб-сайті Генерального консульства Чеської Республіки у Львові. Заяви на отримання робочої карти поза програмою "Кваліфікований працівник" консульство не приймає.

Я зацікавлений у довгостроковому працевлаштуванні у Чехії, де я можу знайти детальну інформацію про те, як мені діяти?

Вся необхідна інформація як щодо правил прийому заяв на робочу карту, так і в цілому щодо подачі заяв на візи і дозволи на проживання, детально описана на веб-сайті Генерального консульства.

Я чув, що заяву на робочу карту можна подати і без реєстрації. Що для цього треба зробити?

Генеральне консульство ЧР у Львові приймає тільки на отримання робочої карти в рамках програми "Кваліфікований працівник". У цьому випадку заявники не реєструються, а очікують, доки консульство зв’яжеться з ними чи їхнім майбутнім чеським роботодавцем, котрий повідомить їм точний термін подачі заяви. Цей термін не можна змінювати.

Я знайшов роботу в Чеській Республіці, фірма вже надіслала всі необхідні документи, які потрібні мені для подання заяви (трудова угода, розмір заробітної плати, номер вакансії, наявне рішення з Управління праці, підтвердження про місце проживання і т.д.). Як мені зареєструватися для подання заяви?  

Детальнішу інформацію знайдете на веб-сайті Генерального консульства Чеської Республіки у Львові.  

Я отримав у Вашому консульстві візу, щоби в Чехії отримати дозвіл на проживання, після чого я звернувся в поліцію ЧР, де здав біометрію, але потім несподівано через сімейні обставини мусів виїхати з Чеської Республіки. Візу я використав. Як мені знову потрапити до Чехії, щоби отримати робочу карту?  

Приїдьте до Генерального консульства ЧР у Львові в робочий час відповідно до розкладу роботи консульства для подання заяви на виїзну візу.

При подачі заяви на робочу карту мені бракувало одного з документів. Заява була прийнята, але на вікні подачі мені дали письмовий запит, щоб я доніс документ, який бракує, протягом 60 днів. Я хочу попросити про продовження цього терміну, тому що з причин, які не залежать від мене, я не можу надати цей документ консульству.

Надішліть відповідну заяву поштою, або принесіть її в Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові особисто, або надішліть через скриньку даних (datová schránka) через Міністерство закордонних справ ЧР. Якщо Ви надішлете таку заяву тільки звичайним e-mailом, вона не буде розглядатися, оскільки не буде вважатися здійсненим поданням відповідно до §37 Закону №500/2004 Зб. Адміністративного кодексу у чинній редакції (далі - "Адміністративний кодекс"), а отже, адміністративний орган, яким в даному випадку є Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки, не зможе її опрацьовувати.

Відповідно до п. 4 §37 Адміністративного кодексу, подання може здійснюватися у письмовій або усній формі до протоколу або в електронній формі, підписане визнаним електронним підписом. За умови, що подання здійснюється за допомогою таких технічних засобів як телетайп, факс або публічна мережа передачі даних без використання визнаного електронного підпису, то у такому випадку це подання повинне бути протягом 5 днів доповнене у спосіб, вказаний у першому реченні.

Таким чином, якщо заява про продовження терміну донесення подається в електронному вигляді, але без визнаного електронного підпису, тобто наприклад e-mailом, і після цього не доповнена протягом 5 днів будь-яким зі способів, перерахованих у першому реченні п. 4 §37 Адміністративного кодексу, вона не може бути розглянута і опрацьована. Тому, якщо Ви хочете, щоб адміністративний орган розглядав Ваше подання, Ви повинні зробити його одним зі способів, зазначених у першому реченні п. 4 §37 Адміністративного кодексу (письмово, тобто поштою, особисто або через скриньку даних (datová schránka)).

УРЯДОВА ПРОГРАМА «КВАЛІФІКОВАНИЙ ПРАЦІВНИК»

Від майбутнього працедавця я отримав інформацію, що мене включили до урядової  програми «Кваліфікований працівник» ; коли я можу прийти подавати документи?  

Генеральне консульство у Львові через компанію VFS Global інформує про термін подачі заяви безпосередньо призначену контактну особу чеського роботодавця, яка є відповідальною за передачу цієї інформації самому заявнику. Терміни подачі розподіляються строго у тому порядку, у якому заявники включені до цієї урядової програми. Контактна особа роботодавця інформується про термін подачі заяви свого потенційного майбутнього працівника, як правило, протягом 3-х робочих днів від моменту, коли консульство отримає таку інформацію від Міністерства закордонних справ ЧР. У зв’язку з обмеженими можливостями неможливо серед сотень заявників вияснити, чи контакти конкретного заявника вже були надіслані до Генерального консульства, чи ні. Якщо Ви отримаєте від свого майбутнього чеського роботодавця інформацію про включення до цієї програми, Ви після цього мали б дізнатися від нього термін, коли Ви повинні подати свою заяву у візовому центрі у Львові.

Чи можна до консульства електронною поштою надіслати документи, яких бракувало при поданні заяви на трудову карту?

Просимо як заявників, так і їхніх майбутніх працедавців у жодному випадку не надсилати e-mailом (часто дуже об’ємні) сканкопії документів, яких бракувало заявникові при поданні заяви на трудову карту. Як вказано у запиті, котрий заявник у такому випадку при поданні документів отримує, повинні бути донесені оpигінали або ж нотаріально завірені копії. Тим, що Ви надішлете скановані копії, розгляд заяви не прискорите, оскільки таким чином додані документи відповідно до закону не можуть бути прийняті до уваги, лише навпаки, без необхідності затримаєте роботу працівників консульства. Консульство повторно наголошує, що термін розгляду заяви починається лише від того періоду, коли заява представлена у повному вигляді, а не від дати подачі заяви. Одночасно нагадуємо, що документи, яких бракує, надсилаються поштою або доносяться особисто (чи іншою особою на підставі довіреності) прямо до консульства.

Ми вияснили в Міністерстві внутрішніх справ ЧР, що за заявою нашого працівника вже прийняте рішення, але досі він про це не поінформований з Вашої сторони.  

Генеральне консульство ЧР у Львові завжди без затримки  інформує заявника відразу після того, як цю інформацію отримає з відповідного відділу Міністерства внутрішніх справ ЧР, який приймав рішення щодо заяви.

Вже в день, коли заявник подає документи, працівник, який їх приймає, інформує його, що як тільки Генеральне консульство отримає інформацію про результат розгляду, заявникові надішлють SMS на телефонний номер, вказаний у заяві, або ж поштою буде надісланий лист.

Якщо Міністерство внутрішніх справ дало згоду на заяву на робочу карту, інформацію про це отримає як заявник (шляхом вище згаданого SMS-повідомлення), так і відповідний чеський роботодавець (надсиланням e-mailу контактній особі цього роботодавця).

У власних інтересах заявника, щоб він забезпечив можливість отримання SMS на своєму телефоні, а також рекомендованої пошти. У випадку, якщо лист не доходить до адресата, він повертається до відправника, тобто до Генконсульства. Третім особам, у тому числі й майбутньому працедавцю, Генконсульство не може надавати жодної інформації щодо розгляду документів заявника, окрім вище згаданої інформації про отримання позитивного рішення.

Я подавав заяву разом із групою інших моїх десяти знайомих. Вони вже мають візи і поїхали до Чехії, але зі мною ще ніхто не контактував. Як це можливо? Чи є якісь проблеми із моєю заявою?

Кожна заява розглядається індивідуально, тому не потрібно робити висновок, що подані заяви у один час із однаковими документами будуть розглядатися у один і той же момент.

Я отримав Ваш лист/SMS-повідомлення із вказаною датою отримання візи. На жаль, у цей термін я не можу/не встигну прибути. Що я повинен робити в такому випадку?

Прийдіть до консульства в робочий час у інший термін, проте надайте консульському працівнику цей лист/SMS-повідомлення.

Мені повідомили термін, коли я повинен прибути для подання заяви на трудову карту. Але у вказаний термін я не можу прибути. Що я повинен робити?   

Зверніться до свого працедавця або до координатора, якщо такого він призначив. Генеральне консульство ЧР у Львові не має можливості змінювати терміни для подання заяв, тому що кожного місяця повністю зайняті всі можливі дати для подання документів.

Мені повідомили термін, коли я повинен прибути для подання заяви на трудову карту, але я вже не зацікавлений у цьому поданні. Що я повинен робити?

Зверніться до свого працедавця або до координатора, якщо такого він призначив, і повідомте йому про цю зміну. Одночасно повідомте, наприклад через e-mail, і Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові.

Я не отримав від працедавця всіх документів, необхідних для подання заяви, деяких документів мені буде бракувати. Що мені робити?  

Навіть у такому випадку прийдіть на подання заяви у візовий центр у встановлений термін. Під час спідкування з приймаючим працівником Ви отримаєте запит із вказаною датою, до котрої буде мати можливість донести відсутній документ. Якщо Ви не прибудете на подання заяви, Ваш термін даремно пропаде, а в нас не буде можливості запропонувати Вам іншу дату. Документи, яких бракує, надішліть поштою або принесіть особисто (чи через іншу особу на підставі довіреності) прямо до консульства.

Чи може інша особа донести документ, якого бракує?

Так, може. Ця особа би мала мати з собою доручення від Вас для ції цілі (підпис не повинен бути завірений), документ, що засвідчує особу та виклик, яким Вас запрошували для донесення документів, або принаймні копію цього виклику. Документи, яких бракує, докладаються особисто у візовому центрі за адресою вул. Джерельна, 18 у Львові. Документи, яких бракує, надсилаються поштою або доносяться особисто прямо до консульства.

Я був хворий, тому не прибув для подання заяви. В додатку до свого е-мейлу надсилаю лікарську довідку. Прошу призначити новий термін для подання своїх  документів.

З додатковим обгрунтуванням своєї відсутності на поданні у зв'язку з хворобою зверніться до свого роботодавця або до його контактної особи (координатора), а не до  Генконсульства. Генеральне консульство ЧР у Львові не має можливості призначати нові терміни для подання заяв, тому що кожного місяця повністю зайняті всі можливі дати для подання документів.

Я подав заяву на робочу карту, вже отримав згоду і запрошення прибути до консульства для отримання візи, але з особистих причин не планую їхати до ЧР.

Приїдьте до консульства у робочий час, щоб заповнити формуляр "відкликання заяви" ("zpětvzetí žádosti"). Таким чином Ваша поточна заява буде закрита, і будь-коли у майбутньому Ви зможете подати нову заяву.

Я подав одночасно заяви на робочу карту і на шенгенську візу з метою працевлаштування, доки я отримаю робочу карту. Я досі не отримав інформацію про стан розгляду робочої карти, але оскільки я тим часом працював у Чехії, мій телефон був недоступний.

У разі згоди на видачу робочої карти консульство стандартним способом повідомляє заявника SMS-повідомленням або поштою. Повторне інформування консульство не здійснює через перевантаженість. Ми рекомендуємо Вам забезпечити постійний доступ до телефону, який Ви вказали у візовій заяві, також і у тому випадку, якщо Ви знаходитесь за кордоном.

ЗАЯВНИКИ, НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ «КВАЛІФІКОВАНИЙ ПРАЦІВНИК»  

Мій роботодавець - мала фірма, у якій тільки три працівники, і тому не може бути включеною до програми «Кваліфікований працівник». Що Ви мені порадите?

Ми рекомендуємо Вам шукати тих чеських роботодавців, які погоджуються на включення до програми «Кваліфікований працівник», оскільки Генеральне консульство ЧР у Львові не приймає заяви на робочі карти поза урядовою програмою «Кваліфікований працівник».

МЕТА: ПІДПРИЄМНИЦТВО

Я буду подавати заяву на довгострокову візу з метою підприємницької діяльності. В закордонному паспорті в мене є віза, на підставі якої я можу працювати в Польщі. Чи мені треба буде у Вас залишати закордонний паспорт? Я втрачу можливість працювати в Польщі?

Закордонний паспорт заявника після подання заяви на довгострокове перебування у консульстві не залишається. Заявник надає паспорт при поданні заяви, але після закінчення візиту до консульства отримує його назад. Тому Ви зможете продовжувати працювати в Польщі.

МЕТА: НАВЧАННЯ

6 тижнів тому я подав заяву на довгострокове перебування з метою навчання. Коли я отримаю візу?

Розгляд заяв на довгострокові візи і проживання усіх типів за законом є виключно компетенцією Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки (відділ надання притулку і міграціної політики), а Генеральне консульство ЧР у Львові на термін розгляду не має жодного впливу і не володіє інформацією, на якій стадії розгляду знаходяться документи. Як тільки консульство отримає інформацію від Міністерства внутрішніх справ ЧР про результат розгляду, негайно сконтактується з відповідним заявником SMS-повідомленням чи листом.

Мій син місяць тому подав заяву на довгострокове перебування з метою навчання. Навчання у вищому навчальному закладі вже почалося. Я дуже хвилююся через те, що він не має візи і не може виїхати до Чеської Республіки. Було дуже важко поступити на це навчання. Зараз він навчається індивідуально вдома, та я боюся, що якщо він не з’явиться на навчання і практичні заняття, то не зможе продовжувати навчатися. Прошу якнайшвидше надати візу моєму синові.  

Звертаємо увагу батьків повнолітніх заявників, що Генеральне консульство не може надавати інформацію про візову процедуру третім особам, навіть у випадку, якщо мова йде про рідних по прямій лінії. Крім того, консульство не має можливості прискорити розгляд заяви, за якою рішення приймає виключно Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки (відділ надання притулку і міграційної політики).

Мене прийняли до університету в Чеській Республіці. Я подав/подала заяву на довгострокову візу/проживання з метою навчання. Оскільки розгляд довгострокової візи/проживання триває аж 60 днів, а біометричного паспорта я не маю, хочу одночасно подати заяву на короткострокову візу, щоби можна було якнайшвидше виїхати до Чеської Республіки і розпочати навчання. А коли мені дадуть довгострокову візу, я її отримаю. Це можливо?

Ні, неможливо. Якщо ви будете навчатися в Чеській Республіці більше, ніж 90 днів, ви повинні вчасно подати заяву на довгострокову візу чи проживання з метою навчання і чекати на рішення. Ви не можете з тими самими документами одночасно подавати заяву на короткострокову (шенгенську) візу, на таку заяву ви отримаєте відмову. Оскільки основним правилом отримання шенгенської візи є те, що вона видається виключно у випадку, якщо задекларована мета справді буде короткострокова, тобто не перевищує період 90 днів.

МЕТА: ВОЗЗЄДНАННЯ РОДИНИ

Хочу подати заяву на довгострокову візу з метою воззєднання родини. Чи досить виписки з мого банківського рахунку, чи дружина мусить мати відкритий власний рахунок?

Достатньо виписки з Вашого банківського рахунку. Переконайтеся, що на Вашому банківському рахунку достатньо коштів для утримання двох осіб, а до документів додайте заяву, що Ви будете фінансово забезпечувати дружину під час її перебування в Чехії.

ШЕНГЕНСЬКІ ВІЗИ

Я подав заяву-апеляцію на повторний розгляд причин ненадання візи. Коли я можу очікувати на відповідь?

Ваша апеляція була надіслана для розгляду комісією в Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки, де буде прийняте рішення в термін до 60 днів. Про це рішення Вам буде повідомлено листом, надісланим на Вашу адресу, вказану в заяві. Відповідно до описаної вище процедури треба врахувати час, необхідний для надіслання кореспонденції поштою.

Що має містити запрошення, якщо воно не видане на офіційному бланку поліції для іноземців Чеської Республіки?

В ньому повинні бути мінімум такі дані:

  1. стосовно запрошених осіб – ім’я та прізвище, дата народження, громадянство, номер закордонного паспорта, час і мета поїздки, кількість в’їздів і, при потребі, імена неповнолітніх дітей, які будуть спільно з ними подорожувати;
  2. стосовно фізичної особи, яка запрошує – її ім’я, прізвище та адреса проживання; для членів родини – інформація щодо родинного зв’язку; підпис повинен бути завірений нотаріально;
  3. стосовно юридичної особи, підприємства чи організації, яка запрошує – на офіційному бланку; повна назва й адреса організації, ідентифікаційний номер організації; ім’я та посада особи, яка запрошення підписала; завірене печаткою.

Відповіді на питання згідно Закону №106/1999 Зб. "Про вільний доступ до інформації":

Скільки заявок на реєстрацію для подачі заяв на візи для перебування понад 90 днів з метою підприємництва від громадян України було зареєстровано у дипломатичних представництвах ЧР в Україні у 2019 році? Те саме після 1 вересня 2019 року, тобто з моменту набуття чинності Постановою Уряду №220/2019 про максимальну кількість заяв на візу для перебування понад 90 днів з метою підприємництва, заяв на довгострокове проживання з метою інвестування та заяв на робочі карти, які можна подати у дипломатичному представництві.

Відповідно § 3 абз. 3 Закону № 106/1999 Зб., "Про вільний доступ до інформації" (далі – Закону), під інформацією у цілях Закону розуміється будь-який зміст або його частина в будь-якій формі, зафіксований на будь-якому носії, зокрема зміст письмового запису у документі, запису, що зберігається в електронному вигляді, або аудіо-, візуального чи аудіовізуального запису. A contrario, якщо зміст запитуваних даних не зафіксований у передбаченому Законом порядку, і водночас Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові (ГК ЧР у Львові) не зобов'язане збирати та розпоряджатися такими даними, то запитувані дані не можуть бути надані заявнику. Оскільки ГК ЧР у Львові згідно із Законом не має обов’язку збирати та розпоряджатися інформацією про кількість заявок на реєстрацію для подачі візових заяв, включаючи заяв на візи для перебування понад 90 днів з метою підприємництва, на вказане вище питання не можна надати відповідь.

Скільки за весь 2019 рік було видано віз для перебування понад 90 днів з метою підприємництва для громадян України, яка кількість із цих віз являла собою візи за програмою "Провідний та науковий персонал", скільки із цих віз було видано на підставі заяв, поданих у Посольстві ЧР у Києві, і скільки у Генеральному консульстві ЧР у Львові? Те саме після 1 вересня 2019 року, тобто з моменту набуття чинності Постановою Уряду №220/2019 про максимальну кількість заяв на візу для перебування понад 90 днів з метою підприємництва, заяв на довгострокове проживання з метою інвестування та заяв на робочі карти, які можна подати у дипломатичному представництві.

Рішення про видачу віз для перебування понад 90 днів не належить до компетенції Генерального консульства Чеської Республіки у Львові чи Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Відповідно до § 169t абз. 2 Закону №326/1999 Зб. "Про перебування іноземців на території Чеській Республіці та про внесення змін до деяких законів", компетентним органом є Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки, до якого потрібно адресувати такі питання.