česky  українською 

Розширений пошук
na_celou_sirku
Photo: www.pixabay.com
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Медичне страхування для довгострокового проживання

Критерії, яким повинна відповідати страховка, яка подається заявником на довгострокове проживання.

Загальні правила:

Перед отриманням довгострокової в’їзної візи з метою отримання дозволу на довгострокове перебування іноземець стандартно повинен надати документ про медичне страхування на весь період перебування на території ЧР ( не тільки на строк дії відповідної довгостроковї візи).

Медичне страхування завжди повинне містити дані про страхувальника та застрахованого, мати визначений термін страхування та суму покриття мінімум 60 000 євро за страховий випадок без співучасті застрахованого (без франшизи). Страхування повинно покривати витрати на необхідну і невідкладну медичну допомогу, у тому числі витрати пов’язані з транспортуванням хворого, або, у випадку смерті, перевезення останків іноземця до країни, громадянином якої він являється, або до іншої держави, в якій він має дозвіл на перебування. Страховий договір не може мати виключень щодо страхового відшкодування у випадку травми, яка отримана в результаті умисних дій, з вини або за співучасті застрахованої особи, навіть внаслідок приймання алкоголю, одурманюючих або психотропних речовин.

Поліс медичного страхування для оформлення візи строком перебування понад 90 днів повинен бути укладений тільки зі страховою компанією, що уповноважена надавати такий страховий поліс на території ЧР або страховою компанією, яка уповноважена надавати такий поліс в інших країнах членах ЄС, або в державах, з якими укладено Договір про ЄЕП, або державі, паспортом якої володіє іноземець, або іншій державі, де іноземець має дозвіл на проживання.

Документ медичного страхування у іноземця не вимагається, якщо він є застрахований відповідно до спеціального закону, якщо витрати на охорону здоров'я виплачуються  відповідно до міжнародного договору, або якщо іноземець доведе, що медичне забезпечення забезпечується іншим способом.

У випадку страхування, оформленого у страхової компанії у ЧР:

  • таке страхування можна надати і у формі простої незавіреної копії (наприклад, у вигляді роздрукованої скан-копії);
  • оригінал або завірена копія не вимагаються, причому як для страхових угод, укладених особисто, так і для укладених через Інтернет.

У випадку страхування, оформленого у страхової компанії за кордоном (тобто поза ЧР):

  • страхування повинно бути надане в оригіналі або у формі офіційно завіреної копії;
  • поряд з документом медичного страхування іноземець повинен подати офіційно завірений переклад договору страхування та загальних умов страхування на чеську мову (у випадку, якщо ці документи були видані чеською мовою, вистачить їх завірення печаткою відповідної страхової компанії та підпис відповідального працівника), які підтверджують укладення медичного страхування, перш за все його період та обсяг обумовленого ліміту страхового відшкодування, що становить 60 000 євро на один страховий випадок, та те, що страхування укладено без співучасті страхувальника (без франшизи).
  • завжди потрібно докладати документ (квитанцію) про оплату страхування.

Обов’язок оформити страхування в обсязі комплексної медичної допомоги у чеської страхової компанії Pojišťovna VZP a.s. (посилання чеською мовою)

Інформуємо, що іноземець зобов’язаний щонайпізніше до 90 днів з дати в’їзду на територію ЧР оформити страхування в обсязі комплексної медичної допомоги від чеської страхової компанії VZP a.s.. Під комплексною медичною допомогою розуміється медична допомога, що надається страхувальнику без прямого відшкодування витрат на лікування страхувальника з метою збереження його стану здоров’я на період до укладення договору страхування.  Із цього страхування не може бути виключена профілактична або диспансерна медична допомога або медична допомога, пов'язана з вагітністю застрахованої матері та народженням її дитини.

Таким чином, іноземець має загалом два варіанти:

  • від самого початку оформити на весь час перебування у ЧР медичне страхування подорожі в рамках комплексної медичної допомоги від страхової компанії Pojišťovna VZP a.s.; або
  • оформити на перші 90 днів перебування у ЧР страховку для надання необхідної та невідкладної медичної допомоги відповідно до вищезазначених умов у будь-якій страховій компанії, уповноваженій здійснювати таке страхування на території ЧР, або у страховій компанії, уповноваженій здійснювати таке страхування в інших країнах-членах ЄС або у країні, на яку поширюється дія Угоди про ЄЕЗ, або в державі, проїзним документом якої володіє іноземець, або в іншій державі, громадянином якої є іноземець, або у якій має дозвіл на проживання, а на період, що залишився, - оформити медичне страхування подорожі в рамках комплексної медичної допомоги від страхової компанії Pojišťovna VZP a.s..

Перед видачею візи на перебування понад 90 днів з метою отримання робочої карти, синьої карти, карти внутрішньопереведеного працівника в рамках підприємства, карти внутрішньопереведеного працівника в рамках підприємства з країни ЄС чи довгострокового проживання з метою наукового дослідження іноземець повинен надати документ про медичне страхування, що охоплює період від дня в'їзду на території Шенгенської зони до початку роботи (згідно з трудовим договором або напр. договором з науковою організацією). Ці категорії осіб можуть подавати страховку лише в обсязі необхідної та невідкладної допомоги від будь-якої страхової компанії, яка має на це право, оскільки після прийняття на роботу вони стають учасниками державного медичного страхування.