english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Naveen Annam @ pexels.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výběrové řízení na stáže na obchodně-ekonomickém úseku velvyslanectví v roce 2023/2024

Velvyslanectví České republiky v Londýně vyhlašuje výběrové řízení na studijní stáže na obchodně-ekonomickém úseku. 

Velvyslanectví České republiky v Londýně nabízí studentům českých a zahraničních vysokých škol, kteří se zaměřují na oblasti mezinárodního obchodu a mezinárodních vztahů, možnost absolvovat neplacenou stáž v délce tří až šesti měsíců. Stážisté mají jedinečnou příležitost získat cenné znalosti a zkušenosti v oblasti zahraničního zastupování ČR a ekonomické diplomacie. Studijní stáž lze uskutečnit pouze tehdy, je-li žadatel studentem denního studia ve VŠ v bakalářském, magisterském nebo navazujícím doktorandském studijním programu, nebo absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení. Stážisté musí mít  povolení pracovat a pobývat ve Spojeném království, velvyslanectví bohužel nemůže nabídnout sponzoring stáže.

Termíny pro stáže (po dohodě je možné termín přizpůsobit): ​​​​

 • leden 2024 - březen 2024
 • duben 2024 - červen 2024
 • červenec 2024 - září 2024
 • říjen 2024 - prosinec 2024

Požadavky:

 • vynikající znalost českého a anglického jazyka slovem i písmem
 • zájem o obchodně-ekonomickou agendu (studium ekonomie/zahraničního obchodu výhodou)
 • vynikající analytické schopnosti
 • dobrá znalost práce na PC
 • dobré komunikační schopnosti
 • časová flexibilita (cca 20 hod. týdně)
 • občanství ČR
 • povolení pracovat a pobývat ve Spojeném království

Náplň stáže:

 • rešerše ekonomických témat, sledování vybraných sektorů a analýzy trendů
 • pomoc při přípravě a organizačním zajištění akcí ekonomické diplomacie
 • monitoring veřejných zakázek, vyhledávání obchodních příležitostí
 • překlady a psaní zpráv v českém a anglickém jazyce

Nabízíme:

 • získání cenných zkušeností z práce v mezinárodním prostředí
 • samostatnou práci na zadaných úkolech
 • časovou flexibilitu výkonu stáže
 • účast na zajímavých seminářích a konferencích
 • možnost vydání potvrzení o absolvování stáže na Velvyslanectví ČR v Londýně

Přihláška musí obsahovat:

 • Motivační dopis v angličtině a češtině – zahrnuje samotnou žádost o stáž, upřesnění specializace, tematických okruhů, o které se dotyčný zajímá, preferovaný termín výkonu stáže (minimálně však 3 měsíce), znalost jazyků
 • Formulář „Žádosti o uskutečnění stáže“ – v příloze
 • Formulář „Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti“ – v příloze
 • Formulář pro „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ – v příloze
 • Strukturovaný životopis, případně i doporučení 
 • Potvrzení o studiu nebo doklad o úspěšném absolvování studia
 • Výpis z Rejstříku trestů (nesmí být v době podání žádosti starší více jak 3 měsíce)
 • Kopii občanského průkazu/pasu opatřenou souhlasem s pořízením kopie (datum, podpis)

Přihlášky do výběrového řízení včetně všech níže uvedených povinných příloh zasílejte e-mailem na adresu oeu.london@embassy.mzv.cz (a v kopii na Tamara_Slate_Glassner@mzv.cz) vždy nejméně 9 týdnů před termínem zahájení stáže, o který máte zájem. Doporučujeme předem na uvedeném emailu ověřit, zda již vybraný termín stáže není obsazen.

Poznámka: Na stáž není právní nárok. Pro její umožnění jsou rozhodující zájem, potřeby a možnosti Velvyslanectví Londýn. Stáží se nezakládá ani pracovněprávní ani služební vztah, rovněž nezakládá nárok stážisty na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Stážista je povinen předložit fotokopii dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění platném ve státě, kde uskuteční stáž. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti se stáží si hradí stážista z vlastních či jiných zdrojů. Stážisté musí mít  povolení pracovat a pobývat ve Spojeném království, velvyslanectví bohužel nemůže nabídnout sponzoring stáže. Po dohodě je možné stáž vykonávat v kombinované formě s občasnou prezencí na velvyslanectví.

přílohy

Priloha_c_4_Informace 29 KB DOC (Word dokument) 25.5.2022

Příloha č. - 1 Žádost o stáž 95 KB DOC (Word dokument) 24.5.2022

Příloha č. 2 - prohlášení o svéprávnosti 29 KB DOC (Word dokument) 25.5.2022

Příloha č. 3 - souhlas se zpracováním osobních údajů 42 KB DOC (Word dokument) 25.5.2022