english  česky 

rozšířené vyhledávání

Stáže na velvyslanectví

České velvyslanectví v Londýně průběžně nabízí českým studentům možnost studijních stáží, a to zpravidla na ekonomickém, konzulárním nebo politickém úseku.

Obecné informace k tomu, jakým způsobem žádat o stáž, jsou uvedeny na webu MZV ČR: http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html.

V případě zájmu o stáž na Zastupitelském úřadě v Londýně je předem nutno projednat její konkrétní podobu a podmínky s garantem, to je s příslušným diplomatem. Stáže se konají na ekonomickém, politickém či konzulárním úseku a jejich obsahovou náplní je zpravidla administrativní a pomocná činnost.

Základní požadavkem na uchazeče o stáž je výborná znalost anglického jazyka a studium na VŠ.

O stáž je třeba požádat prostřednictvím formuláře "Žádost o stáž (PDF, 312 KB)" a dodat další důležité dokumenty, jako např. "Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (PDF, 204 KB)", "Souhlas se zpracováním osobních údajů (PDF, 181 KB)" a výpis z rejstříku trestů. Termín pro doručení žádosti o stáž je nejpozději 8 týdnů před jejím zahájením.

Stáže jsou vyhlašovány s možným začátkem v každém kalendářním měsíci, kromě letního období. Obvyklá délka stáže je 3 měsíce. Stážisté musí mít  povolení pracovat a pobývat ve Spojeném království, velvyslanectví bohužel nemůže nabídnout sponzoring stáže. Možná je také distanční forma stáže.

Stáže se konají také na konzulárním a vízovém úseku, více informací v odkazu zde.