česky  español 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Historie diplomatických styků ČR s Peru a Ekvádorem

ČR má aktivní diplomatické styky s Peru od 11.7.1922 a s Ekvádorem od 15.1.1926. Přečtete si více o historii bilaterálních styků mezi ČR a zeměmi akreditace v následujícím přehledu:

PERU

Diplomatické styky byly navázány dnem 11.7.1922

• jednání o navázání diplomatických styků probíhalo od roku 1921 přes velvyslanectví obou zemí v Rio de Janeiru.

• datem navázání diplomatických styků se stalo předání kabinetního listu prvním diplomatickým zástupcem Peru do rukou čs. ministra zahraničních věcí.

• od roku 1924 otevřen HK ČSR v Limě Peru otevřelo HK v Praze v roce 1925.

• dne 8.6.1936 předal pověření první čs. diplomatický zástupce v hodnosti chargé d´ affaires, který rezidoval v Santiago de Chile.

• v roce 1937 byly styky povýšeny na úroveň vyslanectví a v Limě byl otevřen československý zastupitelský úřad 2.7.1937.

• během druhé světové války byly vztahy v letech 1939-1942 zmraženy. ZÚ byl předán Němcům, ale  diplomatické styky formálně přerušeny nebyly.

• v roce 1942 akreditovala čs. exilová vláda v Londýně svého diplomatického zástupce v hodnosti chargé d´affaires.

• v roce 1948 čs. chargé d´ affaires rezignoval, ZÚ v Limě nebyl obsazen diplomatickým pracovníkem, ale diplomatické styky opět formálně přerušeny nebyly, nediplomatickou agendu zajišťovala čs. místní síla.

• k normalizaci diplomatických styků došlo až 27.1.1956.

• dne 4.10.1957 byly diplomatické styky z peruánské strany přerušeny a čs. ZÚ v Limě ukončil svou činnost.

• dne 20.5.1968 byly styky znovunavázány, ale pouze na úrovni GK.

• výměnou nót z 27.12.1968 mezi ZÚ obou zemí v Bernu byly diplomatické styky znovunavázány na úrovni velvyslanectví a obě země zřídily svá diplomatická zastoupení.

• v roce 1973 zakoupilo Československo současnou budovu ZÚ v Limě.

• po zániku ČSFR peruánská vláda dne 2.1. 1993 oficiálně uznala ČR a SR a s oběma státy ke stejnému datu navázala diplomatické styky na úrovni velvyslanectví.

• ČR má své velvyslanectví v Limě a Peru v Praze


Velvyslanci a vedoucí mise

Jaroslav Netoušek, chargé d´affaires e.p. (Santiago de Chile) 8.6.1936.

Dr. František Kadeřábek, vyslanec (Buenos Aires) 6.4.1937.

Dr. Augustin Lafar, chargé d´affaires, 2.7.1937.

Ing. Vladimír Polodna, chargé d´affaires, 9.10.1942.

Dr. Vladimír Smetana, vyslanec, 3.11.1943.

Dr. Václav Kresta, vyslanec, 23.5.1946.

Edvard Kühnl, chargé d´affaires a.i., 21.10.1947 - 4.3.1948.

Josef Rutta, chargé d´affaires a.i., 27.1.1956.

Věroslav Vágner, chargé d´affaires a.i., 5.3.1969.

Josef Mejstřík, velvyslanec, 1.12.1971.

Václav Malošík, velvyslanec, 1. 3. 1975.

Ing. Stanislav Novotný, velvyslanec, 8.2.1978.

Ing. Vasil Mochnáč, velvyslanec, 20.11.1984 - 1989

Marian Masarik, velvyslanec, 1989 - 1991

Jindřich Tuček, velvyslanec, 8/1991 - 9/1992

Milan Řádek, chargé d´ affaires a.i., 9/1992 - 4/1994

Ľubomír Hladík, chargé d´affaires a.i., 4/1994 – 6/1999

Josef Kopecký, velvyslanec, 18.11.1999 - 11/2004

Kamila Hrabáková, chargé d´affaires a.i., 11/2004 - 4/2006

Věra Zemanová, velvyslankyně, 1.6.2006 - 30.11.2010

Pavel Bechný, chargé d´affaires a.i., 11/2010 - 2/2011

Vladimír Eisenbruk, velvyslanec, 2.2.2011 - 5.8.2015

Pavel Bechný, velvyslanec, 08/2015 - 12/2019

Michal Sedláček, velvyslanec, 11.12.2019 - 31. 3. 2022

Jana Dušková, chargé d´affaires a.i., 1.4.2022 - 20. 7. 2022

Ing. Josef Hlobil, velvyslanec, 21. 7. 2022 - doposud

 

EKVÁDOR

Diplomatické styky byly navázány dnem 15.1.1926

• do roku 1935 byly diplomatické styky udržovány na úrovni honorárních konzulátů, HK ČSR v Quitu působil od roku 1926, v roce 1929 zahájil činnost HK Ekvádoru v Karlových Varech.

• v roce 1930 Ekvádor zřídil HK také v Praze, který byl v roce 1934 přeměněn na GK.

• v roce 1935 byly diplomatické styky povýšeny na úroveň vyslanectví a pro Ekvádor byl akreditován chargé d' affaires Československé republiky z Bogoty. Agrément obdržel 22.3.1935.

• od roku 1937 přešlo zastoupení ze ZÚ v Caracasu na ZÚ v Limě

• diplomatické styky byly přerušeny 15. března 1939 a obnoveny s československou exilovou vládou v Londýně v roce 1943 aktem uznání této vlády ze dne 13.1.1943. U ekvádorské vlády byl akreditován nový čs. velvyslanec se sídlem v Bogotě.

• v roce 1944 zahájil v Quitu činnost efektivní ZÚ vedený chargé d´ affaires.

• v souvislosti s vnitropolitickým vývojem v Ekvádoru byly vzájemné vztahy krátkodobě přerušeny v roce 1954

• dne 3.4.1962 Ekvádor přerušil s ČSSR diplomatické i konzulární styky.

• v roce 1967 byla v Ekvádoru zřízena stálá obchodní mise.

• v listopadu 1968 byl v Quitu zřízen československý generální konzulát, který byl 6. května 1969 povýšen na velvyslanectví a toho dne došlo k výměně nót o znovunavázání diplomatických styků.

• z finančních důvodů bylo velvyslanectví ČSFR v Quitu uzavřeno k 31. prosinci 1992, z podobných důvodů uzavřel své velvyslanectví i Ekvádor v Praze. Reprezentací zájmů ČR v Ekvádoru byl pověřen zastupitelský úřad v Bogotě a Ekvádor akreditoval pro ČR své velvyslanectví ve Varšavě.

• nástupnické subjekty federace uznal Ekvádor k 1. lednu 1993.

• v roce 2010 bylo uzavřeno velvyslanectví ČR v Bogotě a akreditace přešla na ZÚ Lima. MZV Ekvádoru přesunulo přiakreditaci své země z Varšavy do Berlína.

 

Velvyslanci a vedoucí mise

Josef Košek, chargé d´affaires a.i. (Bogotá) 12.9.1935 - 1937

Dr. Augustin Lafar, chargé d´affaires e.p. (Lima) 1.6.1937 - 1939

Dr. Vratislav Trčka, vyslanec (Bogotá) 24.9.1943.

Dr. Viktor Jansa, vyslanec (Bogotá) 25.11.1947.

Josef Bretiš, chargé d´affaires a.i., 11.4.1949.

Tibor Varhola, chargé d´affaires a.i., 25.7.1950.

Ludvík Horák, chargé d´affaires a.i., 23.10.1954.

Dr. Jaroslav Kuchválek, vyslanec (Rio de Janeiro) 26.8.1960.

Ing. Miloslav Hrůza, vyslanec (Rio de Janeiro).

Miroslav Štross, chargé d´affaires a.i., 6.5.1969.

Alois Licek, chargé d´affaires a.i. 26.12.1970.

Alois Licek, velvyslanec, 9.11.1971.

Bedřich Pištora, velvyslanec, 8.8.1973.

Dr. Lubomír Hrdlička, velvyslanec, 9.1.1978.

Ing. Julius Fábry, velvyslanec, 20.1.1981.

Július Štang, velvyslanec, 13.2.1986 - 4.10.1990

Václav Kopal, chargé d´affaires a.i., 10/1990 - 2/1993

Vlastimil Buček, velvyslanec (Bogotá), 4/1992 - 10/1996

Mnislav Zelený, velvyslanec (Bogotá), 16.12.1996

Josef Rychtár, velvyslanec (Bogotá), 2.5.2002

Zdeněk Krejčí, velvyslanec (Bogotá), 27.3.2007

Vladimír Eisenbruk, velvyslanec (Lima), 4.5.2011 - 5.8.2015

Pavel Bechný, velvyslanec (Lima) 08/2015 - 12/2019

Michal Sedláček, velvyslanec (Lima) 11.12.2019 - 31.3.2022

Jana Dušková, chargé d´affaires a.i., (Lima) 1.4.2022 - 20. 7. 2022

Ing. Josef Hlobil, velvyslanec (Lima) 21. 7. 2022 - doposud