Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Koncepce romské integrace

 

Koncepci romské integrace schválila vláda dne 23. ledna 2002 usnesením č. 87. Nová Koncepce vychází z předchozí verze schválené usnesením vlády č. 599 ze 14. června 2000, kterým bylo zároveň rozhodnuto o její průběžné aktualizaci.

Koncepci romské integrace schválila vláda dne 23. ledna 2002 usnesením č. 87. Nová Koncepce vychází z předchozí verze schválené usnesením vlády č. 599 ze 14. června 2000, kterým bylo zároveň rozhodnuto o její průběžné aktualizaci. Do Koncepce byla rovněž zapracována informace o možnostech dalšího rozvoje vyrovnávacích postupů, jejímž vypracováním byl pověřen zmocněnec vlády pro lidská práva usnesením vlády č. 300 ze dne 28. března 2001. Koncepce přehledně shrnuje všechna dosavadní opatření vlády a zároveň nabízí koncepční souhrn úkolů do budoucna.

V rámci odboru lidských práv - LP MZV ČR - pracuje nový romský poradce MZV, který byl vybrán na základě výběrového řízení. V souladu s Koncepcí MZV ve vztahu k romské problematice je hlavní zodpovědností romského poradce udržovat kontakty s romskou politickou reprezentací a účast na vnitrostátních a zahraničních aktivitách týkajících se romské otázky. Ve spolupráci s koordinátorkou se poradce podílí na všech aktivitách spojených s romskou problematikou.


přílohy

Koncepce romske integrace - cj 131 kB rtf (Textový dokument) 30.1.2002

.