Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

FAQ – často kladené dotazy

 

Bezpečnostní situace ve světě

mapa2

Jaká je bezpečnostní situace v různých státech světa? více ►

Forma pomoci ČR méně rozvinutým zemím

podani_rukou

Česká republika pomáhá přímo konkrétním rozvojovým zemím (tzv. dvoustranná neboli bilaterální rozvojová spolupráce) a pomáhá též prostřednictvím mezinárodních organizací (tzv. mnohostranná neboli… více ►

Možnosti našich expertů, firem a nevládních organizací podílet se na realizaci zahraniční pomoci EU

Naše členství v EU umožňuje subjektům z ČR se do realizace rozvojové a humanitární pomoci, financované z fondů EU, plně zapojit. více ►

Možnosti získat finanční podporu pro své záměry v oblasti rozvojové spolupráce pro nevládní neziskové organizace

Česká rozvojová agentura vypisuje řadu různě zaměřených dotačních výběrových řízení. více ►

Objem finančních prostředků vynakládaných ČR na rozvojovou spolupráci

bankovky

V posledních letech se výše financování tzv. oficiální rozvojové pomoci ČR (evidována Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - OECD) ustálila přibližně na 4 miliardách Kč za rok, což za… více ►

Odpovědné instituce státní správy za pomoc ČR rozvojovým zemím

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) koordinuje rozvojovou spolupráci ČR v rovině zahraničněpolitické a koncepční, zadává nezávislá vyhodnocení výsledků projektů (evaluace) a řídí Českou… více ►

Omezení občana ČR v zahraničí na svobodě

pouta

Mohu se obrátit na zastupitelský úřad s dotazem ohledně omezení občana ČR v zahraničí na svobodě? více ►

Ověření cizí listiny pro použití v ČR

razitko

Jak mám postupovat v případě, že potřebuji ověřit cizí listinu pro její použití v ČR ? více ►

Ověření české listiny pro její použití v zahraničí

razitko

Jak mám postupovat v případě, že potřebuji ověřit českou listinu pro její použití v zahraničí ? více ►

Platnost pasu při cestách do zahraničí

pasy_mapa

Jaká musí být minimální platnost pasu při cestách do různých zemí světa? více ►

Podílení ČR na iniciativách OSN ve prospěch obyvatel rozvojových zemí

ČR se aktivně podílí na práci rozvojově zaměřených organizací v systému OSN (např. Organizace pro výživu a zemědělství - FAO, Světová zdravotnická organizace - WHO) a fondů či programů OSN (např… více ►

Podpora sociekonomického rozvoje ve světě Evropskou unií

Evropská unie (EU) je největším světovým dárcem rozvojové a humanitární pomoci. více ►

Pokuta v silničním provozu v zahraničí

paragraf_vykricnik

Jak se mám zachovat, pokud je mi v zahraničí uložena pokuta v silničním provozu? více ►

Prověření českého státního občanství

cesko

Můžu si nechat prověřit své české státní občanství během pobytu v zahraničí? více ►

Před cestou do zahraničí

postavicky_na_mape

Co musím udělat před cestou do zahraničí? více ►

Rozpočet MZV a závěrečný účet kapitoly 306 - MZV

bankovky

Rozpočty, závěrečné účty kapitoly 306 - MZV a další s nimi související informace jsou zveřejněny v kapiotole hospodaření a majetek. více ►

Uzavření manželství na ZÚ

otaznik_vykricnik

Mohu uzavřít manželství na zastupitelském úřadě? více ►

Zaměstnání

studovna

Jaké jsou podmínky zaměstnání na MZV? Jaké jsou aktuální nabídky zaměstnání na MZV? Jaká je možnost práce v mezinárodních institucích a co je to Národní kontaktní místo? více ►

Zapojení ČR do plnění Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs)

Osm Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs), formulovaných na půdě OSN na období let 2000-2015, představuje stěžejní rámec pro aktivity ČR v rozvojové oblasti. více ►

Zapojení firem a podnikatelů do zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Podnikatelské subjekty mají k dispozici několik možností. více ►

Země, v kterých ČR uskutečňuje rozvojové projekty

Naprostou většinu projektů realizuje ČR v tzv. prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce. více ►

.