Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Turecko Gureme
Turecko Turecko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Kriminalita/bezpečnostní složky: V Turecku je patrná široká přítomnost ozbrojených sil ve veřejném prostoru. Vedle přítomnosti policie, dopravní policie a četnictva (jandarma) se lze také setkat s tzv. „bekçi“ (pomocné policejní hlídky, které mohou konat ve vymezených případech autonomně). Časté jsou namátkové či cílené kontroly totožnosti, jak ve veřejném prostoru, silničním provozu i hromadné dopravě (místní i dálkové).

Kriminalita/krádeže či přepadení: Možnost drobných krádeží a další kriminality nelze vyloučit. Při ztrátě/odcizení osobních věcí či v případě přepadení kontaktujte místní úřady/policii či četnictvo. Snažte se zdokumentovat rozsah poškození (např. lékařská zpráva a dále třeba fotografie). Kontaktujte dle vlastního uvážení svoji pojišťovnu, v případě nutnosti konzulární pomoci také Velvyslanectví ČR v Ankaře či Generální konzulát ČR v Istanbulu. Při vyjádření souhlasu či podepisování dokladu/dokumentu je důležité rozumět obsahu takového dokumentu a právních následků případného souhlasu. Požadujte tlumočení či překlad, a pokud vaše porozumění není úplné, alespoň uveďte písemně svou výhradu k protokolu/dokumentu (nebo jej raději vůbec nepodepisujte). 

Obecné zásady bezpečnosti: Základním, ne však jediným pravidlem je vyhýbat se davům, respektovat příkazy bezpečnostních sil, sledovat místní média, mít při sobě doklad totožnosti, vyhýbat se prostorům vyhrazeným armádě/bezpečnostním silám a nepoužívat záznamová zařízení v těchto oblastech či jejich blízkosti. Nadále platí, že při cestách do příhraničních oblastí Turecka se Sýrií je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a zvážit zbytnost cest vzhledem k rozsáhlé přítomnosti a operacím tureckých ozbrojených sil. Doporučujeme sledovat aktuální bezpečnostní situaci a respektovat informace a pokyny tureckých úřadů. V případě zadržení místními úřady doporučujeme si vyžádat konzulární asistenci Velvyslanectví ČR v Ankaře či Generálního konzulátu ČR v Istanbulu. Doporučujeme se vyhýbat konfliktům s místními úřady i občany, kdy řešení situace s místními úřady bude pro cizince vždy obtížné a případ, včetně nákladů na jeho řešení, může pokračovat i po opuštění území Turecka.

Služby: Zvýšená opatrnost je třeba zejména u našich turistek při využívání masážních a podobných služeb, a to i ve velkých hotelových komplexech. Doprovod blízké osoby je žádoucí.

Potulní psi a kočky: Důrazně varujeme před kontaktem s místními toulavými (někdy i zdivočelými) toulavými psy a kočkami. V případě pokousání, poškrábání či kontaktu s tělními tekutinami/tkáněmi toulavých zvířat ve vlastním zájmu bezodkladně vyhledejte lékařskou pomoc. Pamatujte zároveň, že tato zvířata mohou být v soukromém vlastnictví či spadat pod obecnou ochranu přírody.

Silniční provoz:  Upozorňujeme na nutnost maximální obezřetnosti zejména chodců na silničních přechodech a všech účastníků  silničního provozu vůbec. V Turecku je třeba počítat s tím, že na vyznačeném přechodu chodec většinou nedostane přednost a běžně se nedodržuje ani řada dalších pravidel silničního provozu (omezení rychlosti, dopravní značky, světelné signály, přednosti zprava i značené, jízda v pruzích).

Maximální opatrnost všech účastníků  silničního provozu v Turecku,  zejména chodců, je v jejich vlastním zájmu.

Řidiči se můžou často setkat s problémy, jako je mj.: nerespektování světelné signalizace, nepoužívání směrovek či světel za tmy, setkání s vozidly v protisměru, jízda mimo jízdní pruhy, nedodržování rychlosti, nepoužívání přileb, bezpečnostních pásů atd. V případě autonehody je zásadní rozumět dokladům/dokumentům souvisejícím s nehodou a souhlas/podpis dát pouze při dostatečném porozumění obsahu i právním důsledkům.

Urážka symbolů či osob: Důrazně varujeme před možnou urážkou (i nevědomou) státních symbolů Turecké republiky, osoby vrcholných politiků či zakladatele novodobého Turecka (M.K.Atatürka), přičemž za znevažující může být v Turecku považováno i to, co je ze středoevropského hlediska únosné. Dále je nutno respektovat, že Turecko je převážně muslimská země a vyvarovat se projevů, které by mohly být považovány za znevažování náboženství.

Vstup do lesů/národních parků: Před vstupem do lesů/národních parků či obecně volné přírody se ubezpečte, že nevstupujete do zakázané zóny, kdy vstup může být penalizován mj. z důvodu, že uvedené území je pod protipožární ochranou. Důrazně varujeme před nedovoleným/neoprávněným sběrem (či dokonce odvozem mimo Turecko) rostlin, hmyzu, zvířat, nerostů a podobně.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze informativního charakteru a právně nezávazné. Upozorňujeme, že v době plánované cesty mohou být neaktuální. Před cestou do Turecké republiky je proto vhodné se vždy obrátit na Velvyslanectví Turecké republiky v Praze či příslušné úřady.

 

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.