Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Španělsko Grenada
Španělsko Španělsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Cestovní pojištění

Ačkoliv od 1. června 2004 platí nárok na lékařské ošetření v členských zemích EU, doporučujeme turistům uzavření cestovního zdravotního pojištění, protože nárok na lékařské ošetření v zemích EU se vztahuje pouze na urgence a nepokrývá například ani náklady na repatriaci v případě úmrtí v zahraničí. 

Bezpečnost

Upozorňujeme české občany cestující do Barcelony, že relativně velkým problémem jsou krádeže, především kapesní, které jsou v některých případech  násilné a agresivní.

Časté jsou i případy okradení na dálnici, kdy je auto zastaveno např. pod záminkou propíchnutého kola a následně vykradeno. Také dochází k okradení na benzínových stanicích  a odpočívadlech.

Turistům proto doporučujeme, aby věnovali maximální pozornost svým věcem, zvláště na místech se zvýšeným počtem lidí.  Při pokusu o ozbrojenou loupež doporučujeme neklást fyzický odpor.

Dále doporučujeme dodržovat hlavní zásady obezřetnosti a opatrnosti jako například :

- nemít důležité doklady a věci na jednom místě a zavazadla nespouštět ani na chvíli z očí,       - pasy, letenky a větší hotovost, pokud je to možné, ponechat v hotelovém trezoru,
- nosit u sebe jen menší obnosy finanční hotovosti, kabelky lépe nosit uzávěrem obráceným k tělu, nenosit batoh na zádech a zavazadla neodkládat,
- neponechávat v autě doklady a cennosti atd., omezit nošení šperků a drahých hodinek poutajících pozornost,
- nepřespávat na osamocených místech.

Doporučujeme zajistit si kontakt na rodinné příslušníky, přátele a známé, kteří by vám byli schopni poskytnout finanční pomoc v případě nouze.

V případě, že k okradení přesto dojde, je nutné se obrátit na nejbližší policejní oddělení, případ ohlásit a požádat o vystavení policejního protokolu.

Pokud jde o otázku terorismu,  tak španělské úřady a ozbrojené složky (Policía Nacional, Guardia Civil a policejní sbory autonomních oblastí Baskicka, Katalánska a Navarry) věnují velkou pozornost nebezpečí teroristických aktů, zejména mezinárodního terorismu. Je třeba mít na paměti, že v minulosti bylo Španělsko svědkem řady teroristických útoků, naposledy v roce 2017 v centru Barcelony. Uvedené nebezpečí pochází ze strany džíhádistických radikálních skupin a částečně mezinárodních drogových kartelů.

V případě nouze volejte nouzovou linku MZV ČR.. Všeobecně platí, že je třeba se vždy řídit pokyny místních orgánů a před cestou doporučujeme se zaregistrovat v databázi DROZD.

Doprava

Důrazně doporučujeme dodržovat ve Španělsku dopravní předpisy, cestujete-li automobilem. Pokuty za jejich porušení jsou ve Španělsku poměrně vysoké.

Od 1. 7. 2006 platí ve Španělsku bodový systém hodnocení dopravních přestupků řidičů motorových vozidel. Zatím se body odečtené českým řidičům s českým řidičským průkazem, kteří spáchali dopravní přestupek ve Španělsku, nezaznamenávají v registru v ČR.

Ve Španělsku nelze cestovat autostopem. Tento způsob cestování zde není zaveden.

Na některých dálnicích se platí mýtné, ale většina z nich je bezplatná.

Ve velkých městech jako v Madridu a Barceloně byly zavedeny od roku 2023 bezemisní zóny (na úrovni vnitřních městských okruhů) , do nichž je povolen vjezd pouze se speciální etiketou vydávanou Úřadem pro dopravu (DGT). Bohužel na české SPZ se tyto etikety nedají  získat.  Ve  Španělsku jsou uznávány etikety vydávané např. v Německu , Dánsku a Francii. Za vjezd bez etikety může hrozit pokuta od místních úřadů.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.