Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Řecko pláž Anavyssos
Řecko Řecko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Pakt o přátelství, řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi republikou Československou a republikou Řeckou

Název v cizím jazyce Pacte d´amitié, de conciliation, d´arbitrage et de reglement judiciaire entre la République Tchécoslovaque et la République Hellénique
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1929-06-08 Praha
Vstup v platnost 17.10.1930
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 157/1930 Sb.

Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací

Název v cizím jazyce Security Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Hellenic Republic on the Mutual Protection of Exchanged Classified Information
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-05-14 Praha
Vstup v platnost 1.7.2011
Publikace č. 72/2012 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Hellenic Republic on Cooperation in the Field of Tourism
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2006-11-22 Athény
Vstup v platnost 3.3.2011
Publikace č. 91/2011 Sb.m.s.

Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic on Co-operation in the Field of Military Education
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-05-30 Athény
Vstup v platnost 20.4.2011
Publikace č. 97/2013 Sb.m.s.

Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2010 - 2013

Název v cizím jazyce Programme of Educational and Cultural Co-operation between the Government of the Czech Republic and the Government of the Hellenic Republic for the Years 2010 - 2013
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Školství - školská a kulturní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2010-11-16 Praha
Vstup v platnost 16.11.2010
Publikace č. 98/2010 Sb.m.s.

Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království a změna Přílohy k Dohodě /výměna dopisů 24.7./21.10. 1968/

Název v cizím jazyce Agreement on air services between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Royal Hellenic Government
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-07-21 Praha
Vstup v platnost 2.10.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 5/1968 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Hellenic Republic on cooperation in the field of health
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-10-22 Athény
Vstup v platnost 14.3.1983
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 93/1983 Sb.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Socialiste Tchécoslovaque et la République Hellénique relative a l´entraide judiciaire en matiere civile et pénale
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1980-10-22 Athény
Vstup v platnost 16.7.1983
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 102/1983 Sb.

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Hellenic Republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1986-10-23 Athény
Vstup v platnost 23.5.1989
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 98/1989 Sb.
Publikace č. 28/2021 Sb.m.s.

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou

Název v cizím jazyce Consular Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and the Hellenic Republic
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1980-10-22 Athény
Vstup v platnost 3.8.1984
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 18/1985 Sb.

Dohoda o vypořádání finančních otázek mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím řeckým

Název v cizím jazyce Accord sur le reglement des questions financieres restées en suspens enre la République Socialiste Tchécoslovaque et le Royaume de Grece
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1964-07-22 Praha
Vstup v platnost 22.7.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokol z r. 1992

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Hellenic Republic on International Road Transport
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1977-06-06 Athény
Vstup v platnost 17.1.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 117/1979 Sb.

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Helénské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Government of the Hellenic Republic on the mutual abolition of visa requirements
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-03-13 Athény
Datum a místo podpisu 1991-03-05 Athény
Vstup v platnost 28.3.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 226/1991 Sb.

Ujednání o technické spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky týkající se spolupráce v oblasti vojenské geografie a výměny produktů vojenské geografie

Název v cizím jazyce Co-operative Technical Agreement between the Ministry of Defence of the Czech Republic and the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic concerning Co-operation in the Field of Military Geography and Exchange of Military Geographic Pro...
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy ministerstva obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2001-09-14 Dobruška
Vstup v platnost 14.9.2001
Publikace č. 35/2002 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Hellenic Republic on Economic, Industrial and Technological Cooperation
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2000-05-25 Athény
Vstup v platnost 10.3.2002
Publikace č. 60/2002 Sb.m.s.

Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické, vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and the Ministry of Agriculture of the Hellenic Republic for Economic, Scientific and Technical Cooperation in the Field of Agriculture
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2000-11-16 Praha
Vstup v platnost 20.6.2002
Publikace č. 90/2004 Sb.m.s.

Dlouhodobý program rozvoje hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou

Název v cizím jazyce Long-term Programme for the Development of Economic, Industrial and Technical Cooperation between the Czechoslovak Socialist Republic and the Hellenic Republic
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1984-07-04 Praha
Vstup v platnost 3.10.1986
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-05-15 Praha
Vstup v platnost 1.12.1995
Publikace č. 228/1996 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Hellenic Republic on Cultural Cooperation
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1976-02-10 Praha
Vstup v platnost 5.4.1977
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 36/1980 Sb.

Protokol o konzultacích mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničních věcí Helénské republiky

Název v cizím jazyce Protocol on consultations between the Federal Ministry of Foreign Affairs of the Czechoslovak Socialist Republic and the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1987-07-03 Praha
Vstup v platnost 3.7.1987
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Helénskou republikou a Protokol z r. 1993

Název v cizím jazyce Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Czechoslovak Socialist Republic and the Hellenic Republic
Země a mez. organizace Řecko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1984-07-04 Praha
Vstup v platnost 11.5.1987
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
.