Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kosovo Prizren
Kosovo Kosovo
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Pro vstup do Kosova je nutno použít platný český cestovní pas. (pozn.: Jako cestovní doklad  Kosovo uznává rovněž občanský průkaz nového typu s čipem s biometrickými údaji o držiteli, který musí být platný po celou dobu předpokládaného pobytu. ČR však dosud takový typ občanského průkazu vydala v omezeném množství.)

Občané členských států Evropské Unie (tj. i Česká republika) jsou vyňati z vízové povinnosti pro vstup, průjezd a pobyt na území Kosovské republiky po dobu 90 dní během jakýchkoliv 180 dní v roce (http://www.mfa-ks.net/?page=2,157). To však neplatí pro pracovní a studijní pobyty, v těchto případech je nutné požádat o pobytové povolení a pracovní/studijní vízum.
( http://www.mfa-ks.net/?page=2,157 )

Komplikovanějším než vstup je paradoxně výstup ze země. Z Kosova nelze vycestovat přes Srbsko, pokud cestovatel do Kosova přes Srbsko nevstoupil. Srbská vláda považuje vstupy do Kosova z třetích zemí za ilegální. Pokud tedy cestovatel vstoupí do Kosova přes letiště v Prištině, z Makedonie, z Albánie nebo z Černé Hory a bude chtít Kosovo opustit po zemi přes Srbsko, nebude na území Srbska vpuštěn, pokud policisté na hranici v cestovním pasu zjistí razítko těchto zemí, kterému v průběhu posledních max. 90 dnů nepředchází razítko srbské. Řešením je opustit Kosovo např. směrem do Makedonie nebo Černé Hory a odtud vstoupit do Srbska. Jednodušším řešením je prokázat se na srbské hranici ne cestovním pasem ale občanským průkazem, který je pro občany EU při krátkodobých cestách (nepřesahujích 90 dnů během 180 dnů) do Srbska dostačujícím cestovním dokladem.

Podmínky vstupu cizinců na území Kosova upravuje cizinecký zákon ze dne 31. července 2013 ( http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Law%20on%20foreigners.pdf ).
Kosovská vláda se od 1. července 2013 rozhodla zavést vízový režim pro občany ze společného seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti v členských státech Evropské unie. Seznam:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/seznam_statu_jejichz_obcane_podlehaji/

 

Hraniční přechody:
S Albánií: Vërmicë/Vrbnica, Çafa e Prushit, Çafa e Morinës / Krushevë, Orqushë (dva posledně jmenované jsou pouze pro pěší)
S Černou Horou: Kulla/Kulina
S Makedonií: Hani i Elezit/Dolno Blace, Globočica
Se Srbskem: Gate 6 - Mučibaba, Gate 5 - Končulj, Gate 4 - Mutivoda, Gate 3 - Merdare, Gate 1 - Leposavić, Dog 31 - Zubin Potok
Některé další cesty z doby bývalé Jugoslávie, vedoucí přes hranice dnešního Kosova, nejsou oficiálními hraničními přechody a přechod přes ně tedy není legální - to se týká mj. cesty z Kosova do Černé Hory Rugovskou soutěskou přes Kučište nebo do Makedonie přes Globočicu v nejjižnějším výběžku Kosova.
Cestovatelé, kteří chtějí přejít hranici mimo oficiální přechod, by měli předem požádat o povolení kosovskou pohraniční policii (tel. +381 38 5080 1507 nebo 1224, e-mail: drejtoriapermigrim@kosovopolice.com)


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.