Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kosovo Prizren
Kosovo Kosovo

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o regulisanju pravnih odnosa u gradjanskim, porodičnim i krivičnim stvarima
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1964-01-20 Bělehrad
Vstup v platnost 2.8.1964
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 207/1964 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Kosovo on the readmission of persons residing without authorization
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-06-24 Priština
Vstup v platnost 1.2.2013
Vstup v platnost pro ČR 2013-02-01
Publikace č. 12/2013 Sb.m.s.

Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of the Interior of the Czech Republic and the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kosovo Implementing the Agreement between the Czech Republic and the Republic of Kosovo on the readmission of persons resid...
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2011-06-24 Priština
Vstup v platnost 1.2.2013
Vstup v platnost pro ČR 2013-02-01
Publikace č. 13/2013 Sb.m.s.

Dohoda mezi Republikou československou a Jugoslávií o náhradách za válečné škody, rozdělení maďarské náhrady sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1945-11-22 Praha
Vstup v platnost 22.11.1945
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Yougoslavie tendant a eviter la double imposition en matiere des droits de succession
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1936-02-24 Praha
Vstup v platnost 25.1.1938
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 24/1938 Sb.

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o vazdušnom saobraćaju
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1956-02-28 Bělehrad
Vstup v platnost 2.11.1956
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 25/2006 Sb.m.s.

Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Čehoslovačke Republike i Federativne Narodne Republike Jugoslavije o regulisanju otvorenih imovinskih pitanja
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1956-02-11 Praha
Vstup v platnost 20.12.1956
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 31/1957 Sb.

Ujednání mezi Správou civilního letectví ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Dogovor izmedju Uprave civilnog vazduhoplovstva Ministarstva saobraćaja Cehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog sekretarijata za saobraćaj i veze Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1963-06-29 Bělehrad
Vstup v platnost 29.6.1963
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 25/2006 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije o medjunarodnom drumskom prevozu
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1962-10-22 Praha
Vstup v platnost 12.7.1963
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 72/1963 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie o vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o naučno-tehničkoj saradnji
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1989-04-13 Praha
Vstup v platnost 23.11.1989
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky

Název v cizím jazyce Agreement on Economic Cooperation between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Ministry of Trade and Industry of the Republic of Kosovo
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2019-06-13 Praha
Vstup v platnost 1.8.2019
Publikace č. 40/2019 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o me...

Název v cizím jazyce Sporazum izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o izmenama i dopunama Sporazuma izmedju Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike ...
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-05-15 Praha
Vstup v platnost 14.10.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1/1981 Sb.

Protokol z jednání o vyřešení salda na likvidačním účtě konaného 23.-26.3. 1992, schválený výměnou dopisů ze dne 7. a 11.5. 1992

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Finance - Vypořádání pohledávek a závazků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1992-03-26 -neuvedeno-
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií

Název v cizím jazyce Konzularna konvencija pomegu Čechoslovačkata Socijalistička Republika i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1981-12-10 Praha
Vstup v platnost 10.10.1982
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 42/1983 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Finance - Celní otázky
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-09-09 Bělehrad
Vstup v platnost 24.6.2001
Vstup v platnost pro ČR 2001-06-24
Publikace č. 99/2001 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Sporazum izmedu Vlade Češke Republike i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, Agreement between the Government of the Czech Republic and the Federal Republic of Yugoslavia for the Reciprocal Promot...
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1997-10-13 Bělehrad
Vstup v platnost 29.1.2001
Publikace č. 23/2001 Sb.m.s.

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávií o vzájemném předávání odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody

Název v cizím jazyce Ugovor izmedju Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o medjusobnoj predaji osudjenih lica radi izdržavanja kazne zatvora
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1989-05-23 Praha
Vstup v platnost 27.10.1990
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 473/1990 Sb.

Platební dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie

Název v cizím jazyce Platni sporazum izmedju Vlade Češke i Slovačke Federativne Republike i Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-02-08 Bělehrad
Vstup v platnost 9.5.1996
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Kosovo for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Kosovo
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2013-11-26 Priština
Vstup v platnost 24.7.2023
Publikace č. 38/2023 Sb.m.s.
Publikace č. 39/2024 Sb.m.s.
.