Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Chorvatsko pobřeží Fazana
Chorvatsko Chorvatsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Celní a devizové předpisy

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Dnem vstupu Chorvatska do EU 1. července 2013 byly zrušeny celní kontroly na státních hranicích se sousedními státy EU (Slovinsko, Maďarsko). Na druhé straně zůstávají nebo se zpřísňují celní kontroly na hranicích s nečlenskými státy EU (Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou). Chorvatsko se současně od 1. ledna 2023 stalo členem eurozóny a schengenského prostoru. Vstup do Schengenu znamená obecně zrušení veškerých hraničních přechodů a kontrol totožnosti při překračování vnitřních hranic. Tyto procedury se tak přesunují na vnější hranice. Každý členský stát má ovšem právo ve výjimečných situacích zavést dočasné kontroly.


V každém případě je nutno při vstupu nebo výstupu ze země ohlásit dovoz nebo vývoz peněžních prostředků nebo cestovních šeků v hodnotě 10.000,- Euro a vyšší. Zboží, které si cestující přiveze ze států EU (v případě Chorvatska tedy Slovinsko a Maďarsko), nepodléhá clu. Výrobky podléhající spotřební dani (pivo, víno, líh, tabákové výrobky a minerální oleje), jsou od spotřební daně osvobozeny, jen pokud jejich množství nepřekročí stanovenou hodnotu, kterou najdete na stránkách http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_cs.htm


Dovoz zboží ze třetích zemí (Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora)

 

Podle platné chorvatské legislativy může při dovozu zboží ze třetích zemí u výrobků podléhajících spotřební dani fyzická osoba (starší 17 let) dovézt bez zaplacení cla, daně z přidané hodnoty a spotřební daně následující množství výrobků:


40 ks cigaret (tj. pouze dvě krabičky cigaret) v případě silniční nebo železniční dopravy / 200 ks cigaret v případě letecké dopravy


20 ks doutníčků v případě silniční nebo železniční dopravy / 100 ks doutníčků v případě letecké dopravy 100 ks doutníčků


10 ks doutníků v případě silniční nebo železniční dopravy / 50 ks doutníků v případě letecké dopravy


50 g tabáku ke kouření v případě silniční nebo železniční dopravy / 250 g tabáku ke kouření v případě letecké dopravy

 

50 g ohřívaného tabákového výrobku

10 ml e-tekutiny

50 g nových tabákových výrobků

1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu vyšším než 22 % obj.

2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % obj

4 litry vína
 

16 litrů piva

10 l paliva v přenosném zásobníku

Při dovozu zboží nad stanovené limity je nutné zboží řádně proclít prostřednictvím celní správy (Carinska služba) a zaplatit vyměřené clo. Upozorňujeme, že chorvatská celní správa a policie se na dovoz zboží ze třetích zemí velmi často zaměřuje a v případě porušení povinnosti ukládá vysoké pokuty včetně možnosti propadnutí zboží.

Podrobné informace pro cestující o dovozu zboží, včetně informací o cestování s domácími zvířaty, jsou uvedeny na stránkách Celní správy Chorvatské republiky na adrese: https://carina.gov.hr/en

 

https://carina.gov.hr/UserDocsImages//2746//Letak%20za%20putnike%20-%20Uvoz%20hrane%20u%20EU%20-%202022..pdf

https://carina.gov.hr/UserDocsImages//2746//Letak%20%20za%20putnike%20(Oslobo%C4%91enja,%20Unos%20gotovine,%20Povrat%20PDV-a,%20Unos%20ku%C4%87.ljub.)%202022..pdf

 

Dovoz drog a jiných omamných látek

Do Chorvatska je zakázán dovoz jakéhokoliv množství drog a jiných omamných prostředků, byť i pro osobní potřebu. V tomto ohledu jsou přijíždějící osoby podrobovány častým kontrolám na hranici i ve vnitrozemí. Držení a konzumace omamných látek je v Chorvatsku zakázána a je přísně postihována.
 

Dovoz léků

Dovoz léků je povolen v množství odpovídající osobní potřebě po dobu nejvýše jednoho měsíce. Léky obsahující opojné látky lze dovážet v množství určenému k léčení po dobu nejvýše 5 dnů. Ve všech případech se doporučuje mít u sebe lékařskou dokumentaci, ze které vyplývá potřeba užívání konkrétního léku.

 

Omezení vývozu předmětu historické či kulturní povahy

Zvláštnímu dohledu a povolovacímu řízení podléhá vývoz předmětů, které mají nebo mohou mít povahu kulturní či historické památky. To platí zejména pro předměty nacházející se na mořském dně, u kterých lze předpokládat historickou hodnotu (zejména všechny vraky lodí a předměty v nich), jejichž samotný výlov je již sám o sobě zakázán.

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.