Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bosna a Hercegovina Stari most
Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zdravotnictví - důležitá telefonní čísla

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Předčíslí do BaH +387


Odtahová služba: Federace BaH 1282, Republika srbská 1285, Chorvaty osídlené oblasti BaH (část Hercegoviny) 1288.

Informace o telefonních číslech: Federace BaH 1182, Republika srbská 1185, Chorvaty osídlené oblasti BaH 1188.

Taxislužba: 1515, mezinárodní telefonní ústředna 1200, 1201

Policie: 122, centrála v Sarajevu (0) 33 206 666

Požární služba: 123, centrála v Sarajevu (0) 33 664 115

Lékařská záchranná služba: 124 (nemocnice viz níže Zdravotnictví)

Všechna důležitá telefonní čísla jsou též denně uváděna v místním tisku.

 

Na základě dosud platné dohody z r. 1957 mezi ČSSR a SFRJ může být ošetření poskytnuto bezplatně jen v takovém rozsahu, aby bylo odvráceno ohrožení života nebo poškození zdraví, popř. aby se osoba mohla co nejdříve vrátit, a to za podmínky, že je dotčená osoba zdravotně pojištěna v ČR. Vše ostatní (včetně např. ošetření zubů) je třeba hradit, ceny jsou pak dosti vysoké (např. ošetření zubů 200-400,- EUR). Doporučujeme proto v každém případě před cestou sjednat cestovní zdravotní připojištění. Cizinci žijící v Sarajevu využívají převážně služeb státní nemocnice Koševo, kde většina lékařů hovoří anglicky či německy a jimi poskytované služby jsou na dobré úrovni. Technické vybavení je zde srovnatelné s ČR. Mimo větší města BaH je úroveň (technická i personální) v porovnání s ČR nižší. Všechny běžné léky jsou dostupné, i když obvykle pod jinými názvy - nutno konzultovat zdejšího lékaře. V zemi existuje poměrně široká síť soukromých lékařů a klinik. Více informací lze získat na Velvyslanectví BaH v ČR, Opletalova 27, 110 00 Praha 1, tel. 22 44 22 510 nebo 511.

Telefonní čísla nemocnic:
Lékařská záchranná služba: +387 124
Klinické centrum Koševo v Sarajevu: +387 (0)33 444 800
Všeobecná městská nemocnice v Sarajevu: +387 (0)33 285 100
Univerzitní nemocnice Banja Luka: +387 (0) 51 216 725
Klinické centrum v Tuzle: +387 (0) 35 239 426
Krajská nemocnice v Zenici: +387 (0) 32 405 133
Krajská nemocnice v Goražde: +387 (0) 38 227 333
Krajská nemocnice Livno: +387 (0) 34 200 423
Krajská nemocnice Bihać: +387 (0) 37 223 333
Krajská nemocnice Brčko: +387 (0) 49 217 422
Krajská nemocnice Jajce: +387 (0) 30 658 107
Krajská nemocnice Travnik: +387 (0) 30 519 100
Krajská nemocnice Doboj: +387 (0) 53 238 561


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.