Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bělorusko ruiny
Bělorusko Bělorusko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Dnem 2. srpna 2018 rozšířilo Bělorusko bezvízový vstup pro občany 74 zemí včetně všech členských států Evropské unie a České republiky, kteří přicestují do Běloruska přes Národní letiště Minsk (kromě letů z Ruska) na 30 dnů.

Bezvízový vstup se nevztahuje na držitele diplomatických a služebních pasů.

Pro bezvízový vstup do Běloruska je třeba mít platný cestovní doklad, finanční prostředky ve výši 48 rublů/24 EUR (k 01.08.2018) na den pobytu (720 EUR na 30 dnů pobytu)  a cestovní zdravotní pojištění s minimálním plněním 10 tis. EUR platné na území Běloruska (doporučujeme pojištění od běloruských pojišťoven).

Při využití jiných dopravních prostředků při cestě do Běloruské republiky (s výjimkou režimu 10 denního pohraničního styku do rekreačně-turistického parku Brest a parku „Augostovský kanál“ přes vyhrazené hraniční přechody) platí i nadále vízový vstup pro občany ze zemí Evropské unie (tzn. včetně občanů České republiky).

Občané ČR mohou o běloruská víza požádat na Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze (adresa: ul. Sádky 626, Praha 7 - Trója, 171 00 tel. 233 540 899, 233 541 011, fax. 233 540 925, e-mail czech@mfa.gov.by). Na stránkách Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze http://czech.mfa.gov.by/ lze v sekci http://czech.mfa.gov.by/ru/consular_issues/visas/ nalézt detailní informace o podmínkách získání běloruského víza. Z nich je také možno stáhnout formulář žádosti o běloruské vízum.

Vízum je možno získat i po příletu na letišti v Minsku. V takovém případě je ale nutné alespoň tři pracovní dny předem doručit na letiště v Minsku podpůrné doklady pro získání víza (pozvání běloruské strany). Adresa pro doručení dokumentů je 220054, г. Минск, территория Национального аэропорта «Минск», УВВ ГКУ МИД.

Na území Běloruska je vízum v případě potřeby možno prodloužit u orgánů Migrační služby (tzv. OVIR - Otdel po migracii), které jsou umístěny v každém městě. Seznam poboček Migrační služby v Minsku naleznete na http://guvd.gov.by/migration/. Seznam poboček Migrační služby v Bělorusku naleznete na http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=15581.

Režim vstupu a pobytu

Od 05.02.2006 musí mít každý cizinec (nerozlišuje se mezi osobami nezletilými a zletilými) při návštěvě Běloruska finanční hotovost odpovídající cca 10 euro na osobu a den. Hotovost mohou kontrolovat na hranicích Běloruska a rovněž tak kdekoliv a kdykoliv na území Běloruska příslušníci Ministerstva vnitra Běloruské republiky. Hotovost lze nahradit platnou kreditní kartou, pozváním k pobytu na území Běloruska potvrzeným orgány Ministerstva vnitra Běloruské republiky, potvrzením se zárukou (garancí) právnické osoby, že uhradí za cizince veškeré náklady spojené s pobytem v Bělorusku nebo dokladem o úhradě ubytování a stravování na území Běloruska.

Pro cizince v Bělorusku platí povinnost registrace při pobytu v délce pěti a více pracovních dní. Za cizince pobývající v hotelu provádí registraci sám hotel, pokud má k tomuto oprávnění (je potřeba v hotelu dotazem ověřit). V ostatních případech je za splnění této povinnosti odpovědný sám cizinec. Nedodržení této povinnosti se trestá vysokými pokutami či dokonce zákazem vstupu a pobytu. Registrovat se k pobytu je třeba u pobočky Migrační služby (tzv. OVIR) dle místa pobytu. Seznam poboček Migrační služby v Minsku naleznete na http://guvd.gov.by/migration/. Seznam poboček Migrační služby v Bělorusku naleznete na http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=15581. Pokud cizinec během pobytu v Bělorusku cestuje a nachází se v každém místě méně než pět pracovních dní, přičemž celková doba pobytu v Bělorusku pět pracovních dní přesáhne, musí se registrovat k pobytu v místě prvního pobytu. Pokud se cizinec po pobytu v jednom místě přesune na jiné místo na dobu delší pěti pracovních dnů, musí se znovu registrovat v novém místě. Povinnost registrace na nejbližší pobočce Migrační služby platí i pro pobyt v karavanech či pod stanem. Při registraci se předkládá cestovní doklad s vízem, migrační karta (vyplňuje se na hranici) a cestovní zdravotní pojištění a platí se poplatek cca 5 euro.

Při tranzitu územím Běloruska na základě tranzitního víza je Rozhodnutím Rady ministrů č. 63 z r. 2006 pohyb autem omezen pouze na vyznačené mezinárodní silnice a při nich stojící zařízení (motely, restaurace apod.). Z určené trasy nelze odbočit např. za účelem nákupu. Tolerovat se bude pouze řešení neodkladných záležitostí, jakou je např. nutná návštěva lékaře.
Území Běloruska se musí projet do 48 hodin po překročení běloruských hranic; na den tranzitu v Bělorusku se vyžaduje cca 68,- USD na osobu.

Při cestě do Běloruska je cizinec povinen mít cestovní zdravotní pojištění. Toto se předkládá již při žádosti o vízum a kontroluje při vstupu do země. Pojistku je možné uzavřít nejen s běloruskými pojišťovnami Belgosstrach a Beleximgarant (podmínky viz http://www.belgosstrakh.by/insurance/17/941/1362/, ale také se zahraničními pojišťovnami vč. českých. Předložená smlouva o cestovním zdravotním pojištění musí obsahovat údaj, že pojištění se vztahuje na území Běloruska, musí platit po celou dobu pobytu cizího státního občana na území Běloruska a mít limit pojistného plnění minimálně 10.000 EUR.

 


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.