Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Sri Lanka sloni
Srí Lanka Srí Lanka

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Srí Lanka
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-03-28 Praha
Vstup v platnost 15.6.2016
Publikace č. 31/2016 Sb.m.s.

Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic and the Ministry of Development Strategies and International Trade of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on mutual cooperation
Země a mez. organizace Srí Lanka
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy průmyslu a obchodu
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2018-02-07 Kolombo
Vstup v platnost 7.2.2018
Publikace č. 37/2018 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob

Název v cizím jazyce Treaty between the Czech Republic and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on the Transfer of Sentenced Persons
Země a mez. organizace Srí Lanka
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2021-10-14 Kolombo
Vstup v platnost 1.6.2023
Publikace č. 20/2023 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on Air Services
Země a mez. organizace Srí Lanka
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2004-04-20 Praha
Vstup v platnost 6.8.2004
Publikace č. 128/2005 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Convention between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Sri Lanka for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Property
Země a mez. organizace Srí Lanka
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1978-07-26 Kolombo
Vstup v platnost 19.6.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 132/1979 Sb.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of the Republic of Sri Lanka
Země a mez. organizace Srí Lanka
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1975-07-01 Kolombo
Vstup v platnost 1.7.1975
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 104/1975 Sb.

Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Srí Lanka

Název v cizím jazyce Agreement on the Scientific and Technical Co-operation between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Sri Lanka
Země a mez. organizace Srí Lanka
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1972-07-14 Praha
Vstup v platnost 14.7.1972
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 6/1973 Sb.
.