Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Japonsko Kyoto Kinkakuji
Japonsko Japonsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Protocol amending the agreement between the Czech Republic and Japan on social security
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2017-02-01 Praha
Vstup v platnost 1.8.2018
Publikace č. 34/2018 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Japan regarding Working Holiday Visas
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Pracovní dovolená
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2017-06-27 Tokio
Vstup v platnost 1.11.2018
Publikace č. 43/2018 Sb.m.s.
Publikace č. 49/2018 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu japonské vlády na dodávku audio-vizuálního zařízení pro Národní muzeum sjednaná výměnou dopisů

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1997-08-21 Praha
Vstup v platnost 21.8.1997

Dohoda o udělení grantu japonské vlády Národnímu divadlu v Brně sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1995-03-20 Praha
Vstup v platnost 20.3.1995

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska Univerzitě Karlově sjednaná výměnou osobních nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1998-12-15 Praha
Vstup v platnost 15.12.1998
Publikace č. 13/1999 Sb.

Dohoda o udělení grantu japonské vlády Divadlu na Vinohradech sjednaná výměnou dopisů

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1994-03-22 Praha
Vstup v platnost 22.3.1994

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Implementation of the Agreement between the Czech Republic and Japan on Social Security
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2009-03-17 Tokio
Vstup v platnost 1.6.2009
Vstup v platnost pro ČR 2009-06-01
Publikace č. 42/2009 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska o dodávkách zvukových a světelných zařízení pro Divadlo Oldřicha Stibora v Olomouci sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-12-20 Praha
Vstup v platnost 20.12.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska o vědeckotechnické spolupráci sjednaná výměnou dopisů

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Japan on Co-operation in the Field of Science and Technology
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1978-11-13 Praha
Vstup v platnost 13.11.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Socialist Republic and Japan for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1977-10-11 Praha
Vstup v platnost 25.11.1978
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 46/1979 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska na dodávku vybavení pro jazykovou laboratoř a audiovizuálního vybavení pro Univerzitu Palackého v Olomouci sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Školství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2003-03-20 Praha
Vstup v platnost 20.3.2003
Publikace č. 66/2003 Sb.m.s.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Japonska sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement on Cultural Co-operation between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic and the Government of Japan
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1976-01-20 Tokio
Vstup v platnost 20.1.1976
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 81/1976 Sb.

Protokol o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem

Název v cizím jazyce Protocol relating to the Restoration of Normal Relations between the Czechoslovak Republic and Japan
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Smlouvy o přátelství a vzájemných vztazích
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1957-02-13 Londýn
Vstup v platnost 8.5.1957
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 26/1958 Sb.

Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Japan on Social Security
Země a mez. organizace Japonsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2008-02-21 Praha
Vstup v platnost 1.6.2009
Publikace č. 41/2009 Sb.m.s.
.