Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Japonsko Kyoto Kinkakuji
Japonsko Japonsko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


 

Platnost níže uvedených informací je ovlivněna stávajícími opatřeními japonských orgánů v souvislosti s epidemií Covid-19. Pro více informací navštivte webovou stránku Velvyslanectví ČR v Tokiu.

Čeští občané, držitelé platného českého cestovního pasu, mohou pobývat na území Japonska bez víza po dobu nepřesahující 90 po sobě jdoucích dnů. Toto se nevztahuje na české občany, kteří hodlají vstoupit do Japonska za účelem získání zaměstnání nebo trvalého pobytu, výkonu povolání nebo účasti na veřejných kulturních a sportovních akcích za úplatu nebo za účelem pobytu přesahujícího 90 po sobě jdoucích dnů.

Obvykle již v letadle cestující obdrží od palubního personálu dopravce imigrační dotazník mající dvě části – „Disembarkation Card For Foreigner“ a „Embarkation Card For Foreigner“. První část vloží imigrační úředník při vstupu na území Japonska do cestovního pasu, druhá -zůstává v evidenci imigračního úřadu. Dále na palubě letadla cestující obdrží dotazník pro celní prohlášení /Customs Declaration/, který se po vstupu do země předkládá celnímu úředníku. Dotazníky je možné vyplnit již v letadle, toto však není podmínkou, ušetří se tím však čas před odbavením při vstupu do země. Dotazníky jsou také k dispozici v prostoru před odbavením u imigračního úředníka.

Před vstupem do země je každý podroben u imigračního úředníka odběru biometrických dat. Cestovatel je požádán o poskytnutí otisků obou ukazováků a je pořízena digitální fotografie jeho obličeje. Získaná data jsou porovnána s databází osob, které Japonsko považuje za nežádoucí. Cestujícímu, který odmítne biometrické údaje poskytnout, nebude umožněno vstoupit na území Japonska a na vlastní náklady bude nejbližším leteckým spojem navrácen do země, ze které přicestoval.

Cestovatel by měl být také připraven na pohovor s imigračním úředníkem, při němž by měl prokázat účel své cesty, tj. přesně specifikovat svůj program na jednotlivé dny. K tomu potřebuje předložit kromě platného cestovního pasu zpáteční letenku, přiměřené množství finančních prostředků v hotovosti nebo v šecích a doklad o ubytování. Místo dokladu o ubytování lze uvést adresu a jméno ubytovatele, kterého si může imigrační úřad ověřit. Při pohovoru japonské úřady očekávají serióznost a pravdivost tvrzení, jakékoliv zatajování informací může být důvodem pro zadržení a nevpuštění do země. Taktéž v případě podezření ze strany imigračního úřadu, že cílem cesty není turistika, ale např. trestná činnost nelegálního zaměstnávání, která se v Japonsku jinak přísně trestá, cestovatel není vpuštěn do země a je nejbližším leteckým spojem navrácen do země, ze které přicestoval.

Přihlašovací povinnost po vstupu na území Japonska u krátkodobých pobytů (tj. do 90 dnů) není stanovena.

Samostatnou kategorii cestujících tvoří investoři a manažeři, kterým je po splnění příslušných požadavků udělován souhlas s pobytem na dobu 6 měsíců, jeden rok nebo tři roky. Žádost se předkládá předem na japonském velvyslanectví a musí být doložena řadou listin o osobě žadatele, zajištění jeho pobytu, o firmě, ve které bude žadatel působit (resp. ji zastupovat), včetně podrobného podnikatelského plánu. Vyřízení žádosti trvá cca 2 - 3 měsíce. Tyto informace lze považovat pouze za orientační s tím, že je nezbytné konzultovat v individuálních případech žádosti s japonským zastupitelským úřadem v Praze nebo v místě dlouhodobého/trvalého pobytu žadatele.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.