Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Uganda jezero Bunyonyi
Uganda Uganda

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Bártrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky /zastoupenou Federálním ministerstvem zahraničního obchodu/ a vládou Ugandské republiky

Název v cizím jazyce Barter Agreement between the Government of the Czechoslovak Socialist Republic (represented by the Federal Ministry of Foreign Trade) and the Government of the Republic of Uganda
Země a mez. organizace Uganda
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1988-01-09 Kampala
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Ugandskou republikou o potvrzení platnosti Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců /Londýn, 11. listopadu 1924/ změ...

Název v cizím jazyce Agreement between the Czechoslovak Socialist Republic and the Republic of Uganda concerning validity of the Treaty between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland concerning the mutual extradition of fugitive ...
Země a mez. organizace Uganda
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1965-06-12 Praha
Datum a místo podpisu 1965-01-14 Entebbe
Vstup v platnost 1.1.1965
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců změněná Protokolem podepsaným v Londýně dne 4. června 1926

Název v cizím jazyce Treaty between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland concerning the mutual extradition of fugitive criminals as amended by the Protocol signed at London on June 4, 1926
Země a mez. organizace Uganda
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Vydávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1924-11-11 Londýn
Vstup v platnost 15.12.1926
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 211/1926 Sb.
Publikace č. 22/1928 Sb.
Publikace č. 73/1928 Sb.
Publikace č. 56/1929 Sb.
Publikace č. 166/1932 Sb.
Publikace č. 212/1934 Sb.
Publikace č. 25/1935 Sb.
.