Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rwanda gorilí mládě
Rwanda Rwanda
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily


Příjezd do země

Vstup do země je možný letecky přes letiště v Kigali, po silnici z Ugandy nebo z Tanzanie.

S ohledem na protiepidemická opatření je třeba se krátce před cestou informovat o aktuálním stavu na silničních hraničních přechodech.

Příjezd po silnici z území Burundi nebo Konžské demokratické republiky se z bezpečnostních důvodů důrazně nedoporučuje.

Použití lodní dopravy z Konžské DR se zásadně nedoporučuje.

 

Bezpečnostně rizikové oblasti

Východní část Konžské demokratické republiky, která sousedí se Rwandou, je stále nestabilní (mj. s ohledem na přítomnost rwadských exilových ozbrojených skupin) a ozbrojený konflikt může vypuknout bez jakéhokoli varování. V posledních letech docházelo – i když spíše ojediněle - k násilným střetům na hranici Konžské DR s Rwandou, přeshraničním ozbrojeným útokům a vpádům do jihozápadních oblastí Rwandy. Cesty do oblastí u hranic s Konžskou DR se proto nedoporučují, a to s výjimkou měst Gisenyi, Kibuye a Cyangugu. Taktéž se nedoporučuje cestovat do oblasti při hranicích s Burundi.

V případě návštěvy oblastí poblíž hranic s Konžskou DR nebo Burundi (mj. oblíbené turistické destinace včetně sopek Virunga, národního parku Nyungwe a pobřeží jezera Kivu) je třeba dbát zvýšené opatrnosti a sledovat aktuální vývoj situace,  mj. za pomoci místní cestovní kanceláře a sdělovacích prostředků.

 

Bezpečnostní situace

Politická situace je ve Rwandě je dlouhodobě stabilní. V hlavním městě Kigali jsou zavedena bezpečnostní opatření, která mají pozitivní vliv na nízkou míru obecné kriminality. Mimo hlavní město je však lépe cestovat organizovaně.

Úroveň kriminality ve Rwandě zůstává relativně nízká, v Kigali však byly zaznamenány případy vloupání, krádeží různého druhu (včetně krádeží kabelek a tašek páchaných okolojedoucími motocyklisty a krádeží věcí z vozidel) a loupežných přepadení.

V žádném případě se nedoporučuje po městech chodit pěšky po setmění. Při večerních návratech z restaurací či návštěv je nutné mít předem domluvený odvoz nebo si nechat zavolat prověřené taxi.

Rizikovými místy jsou trhy a jakákoli místa s většími shluky lidí (např. autobusová nádraží), která navštěvují cizinci a která přirozeně přitahují kapsáře.

Vyvarujte se viditelného nošení velkého množství hotovosti nebo cenných předmětů včetně drahých šperků, hodinek, fotoaparátů a mobilních telefonů.

Na oslovení od pouličních obchodníků a žebráků je nutné nereagovat a dané místo co nejrychleji opustit.

Cestovní pas nechejte v hotelovém trezoru, s sebou noste pouze jeho fotokopii. Pokud jste napadeni, nebraňte se. Pokud nesete tašku, je bezpečnější ji držet volně za rukojeť nebo nechat viset z ramene než připevnit si ji popruhem přes hrudník. Oběťmi zlodějů, kteří strhávají kabelky a tašky, se stávají chodci i cyklisté.

Cestovní kanceláře i individuální turisté jsou povinni vždy informovat o svých cestovních plánech a trasách úřad Rwanda Development Board, který je odpovědný i za oblast cestovního ruchu. Kontakt: tel. +250 (0) 727 775 170, web: https://rdb.rw/contact-us/

 

Bezpečnost v silniční dopravě

Při cestách autem (též taxi) ve městech vždy zamykejte všechny dveře a zavírejte okna. Ke krádežím z aut a taxíků může docházet během stání v běžném provozu (při čekání na křižovatkách či v kolonách). Nenechávejte cennosti v zaparkovaných autech.

Při řízení vozidla je třeba dbát zvýšené pozornosti; nehodovost je vysoká. Běžnou formou hromadné dopravy ve městech i mimo ně jsou minibusy a mototaxi; vzhledem k tomu, že jsou častými účastníky dopravních nehod, se je nedoporučuje používat.

Nedoporučuje se cestovat autem po setmění mimo město. Značné riziko představují neosvětlené motocykly a jízdní kola, jakož i pohyb velkého množství chodců kolem vozovky. Na venkově je běžný výskyt hospodářských zvířat na silnici. Velmi nepříjemné je i všeobecně rozšířené používání dálkových světel protijedoucími řidiči.

Silnice mimo hlavní tahy mohou být ve špatném stavu, s poškozeným asfaltovým povrchem. Běžné jsou nezpevněné komunikace, z nichž mnohé jsou zejména v období dešťů (konec jara a na podzim) jen velmi obtížně sjízdné. Během období dešťů může docházet k sesuvům půdy, a to i na hlavních silnicích.

 

Další

Homosexualita není ve Rwandě nezákonná, ale obecně není ve společnosti přijímána. LGBT jednotlivci mohou být vystaveni diskriminaci a zneužívání, a to i ze strany místních úřadů. Neexistují žádné specifické antidiskriminační zákony na ochranu LGBT osob.

Zákon zakazuje kouření na všech vnitřních veřejných místech, vnitřních pracovištích a v hromadné dopravě, ale umožňuje majiteli nebo správci areálu vytvořit v něm vyhrazený kuřácký prostor.

Rwandský frank (RWF) je volně směnitelný při příjezdu do země. Nejvhodnější měnou pro směnu je americký dolar, velké směnárny akceptují i EUR.

Použití platebních karet ve větších městech, hotelech a nákupních centrech je běžné. Je vhodné mít k dispozici platební kartu pojištěnou proti neoprávněnému výběru a s omezeným limitem.

Zásobování v Kigali je bez problémů. Ve velkých městech jsou k dostání běžné potraviny.

Doporučujeme používat výhradně balenou vodu, která je v obchodech běžně dostupná.

Používání igelitových sáčků je z důvodu ochrany životního prostředí zakázáno. Na letišti jsou proto volně držené igelitové sáčky a tašky zabavovány s tím, že návštěvník obdrží náhradní ekologický obal.

Všechny zásuvky ve Rwandě poskytují standardní napětí 230 V se standardní frekvencí 50 Hz. Používán je evropský kontinentální typ zásuvek (bez kolíku na uzemnění), není proto třeba adaptér.

Fotografování vládních budov a vojenských objektů je zakázáno; některé vojenské objekty ovšem nemusí být zřetelně označené. Pokud fotografujete lidi, vždy nejprve požádejte o svolení.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.