Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Rwanda gorilí mládě
Rwanda Rwanda

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rwandské republiky o obranné spolupráci

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the Republic of Rwanda on Defence Cooperation
Země a mez. organizace Rwanda
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy obrany
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2014-08-04 Praha
Vstup v platnost 4.8.2014
Publikace č. 50/2014 Sb.m.s.

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Rwandskou republikou

Název v cizím jazyce Accord de Cooperation Scientifique et Technique entre le République Socialiste de Tchécoslovaquie et la République Rwandaise
Země a mez. organizace Rwanda
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1972-11-29 Kigali
Vstup v platnost 6.6.1973
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 32/1973 Sb.
.