Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Maroko pohoří Atlas
Maroko Maroko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Marockého království

Název v cizím jazyce Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque et le Gouvernement du Royaume du Maroc
Země a mez. organizace Maroko
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1979-01-19 Rabat
Vstup v platnost 7.12.1979
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 45/1980 Sb.

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů sjednané výměnou nót

Název v cizím jazyce Arrangement entre le Gouvernement de la République Fédérative Tcheque et Slovaque et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur la suppression d´obligation de visa pour le titulaires des passeports diplomatiques, de service et spéciaux
Země a mez. organizace Maroko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1992-03-27 Praha
Datum a místo podpisu 1991-12-18 Praha
Vstup v platnost 11.4.1992
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 35/2003 Sb.m.s.

Dohoda o hospodářské, vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Marockým královstvím

Název v cizím jazyce Accord de coopération économique, scientifique et technique entre la Republique Socialiste Tchécoslovaque et le Royaume du Maroc
Země a mez. organizace Maroko
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1988-06-24 Rabat
Vstup v platnost 22.11.1993

Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě

Název v cizím jazyce Accord entre la République Socialiste Tchécoslovaque et le Maroc, relatif au transport aerien
Země a mez. organizace Maroko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1961-05-08 Rabat
Vstup v platnost 19.10.1962
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 106/1962 Sb.

Protokol o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a spolupráce Marockého království

Název v cizím jazyce Protocole relatif a la Coopération entre le Ministere des Affaires Etrangeres de la République Tcheque et le Ministere des Affaires Etrangeres et de la Coopération du Royaume du Maroc
Země a mez. organizace Maroko
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zahraničních věcí
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1999-10-27 Praha
Vstup v platnost 27.10.1999

Dohoda mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Accord entre la Republique Tcheque et le Royaume du Maroc pour la Promotion et la Protection Reciproques des Investissements
Země a mez. organizace Maroko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2001-06-11 Rabat
Vstup v platnost 30.1.2003
Publikace č. 15/2003 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Convention between the Czech Republic and the Kingdom of Morocco for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Maroko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2001-06-11 Rabat
Vstup v platnost 18.7.2006
Publikace č. 83/2006 Sb.m.s.

Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 11. června 2001 v Rabatu

Název v cizím jazyce Protocole Additionnel entre la République Tcheque et le Royaume du Maroc relatif a l´amendement de l´Accord entre la Répúblique Tcheque et le Royaume du Maroc pour la Promotion et la Protection Réciproques des Investissements, signé a Rabat, le 11...
Země a mez. organizace Maroko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-03-19 Rabat
Vstup v platnost 18.12.2012
Publikace č. 94/2012 Sb.m.s.

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Marockého království

Název v cizím jazyce Accord de coopération en matiere de tourisme entre le Gouvernement de la République tcheque et le Gouvernement du Royaume du Maroc
Země a mez. organizace Maroko
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2013-03-04 Praha
Vstup v platnost 4.3.2013
Publikace č. 33/2013 Sb.m.s.
.