Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin

 

Vyšší ověření cizozemské veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Vyšší ověření se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

03.

 Pojmenování (název) životní situace

 

Vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin.

04.

Základní informace k životní situaci

 

Provedení vyššího ověření cizozemské veřejné listiny, tedy její opatření legalizační doložkou zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, kterou se potvrzuje, že daná listina byla vystavena či ověřena oprávněnou osobou, resp. příslušným úřadem. Vyšší ověření cizozemské veřejné listiny spočívá v ověřování pravosti podpisů a otisků úředních razítek a pečetí na této veřejné listině. Vyšší ověření se nevyžaduje v případě, že tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961, která odstranila mezi smluvními státy požadavek vyššího ověření a nahradila jej zvláštní doložkou, která se nazývá apostila. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán. Informaci o tom, zda je třeba provedení vyššího ověření nebo zajištění apostily, je možné obdržet telefonickým dotazem na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Někdy není třeba listinu vůbec ověřovat. Jedná se o případy, kdy ve vztahu mezi ČR a konkrétním státem platí dvoustranná mezinárodní smlouva, která upravuje osvobození od ověření. Seznam smluv o právní pomoci, které upravují osvobození od ověření, lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Pokud je třeba v cizím státě předložit listinu vydanou českým orgánem, doporučuje se nejdříve zjistit, zda orgán, kterému bude listina předložena, ověření požaduje. V kladném případě platí o ověřování obdobně to, co bylo uvedeno shora.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

Každá osoba, která předloží listinu.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Předložení listiny, která má být ověřena.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Osobním či písemným stykem se zastupitelským úřadem ČR v zahraničí.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

09.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Obraťte se na ověřujícího pracovníka zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, příp. na konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR.

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Listinu, která má být ověřena.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatky se vybírají ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného prodlení.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Případné další činnosti jsou určovány každým konkrétním případem.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného zastupitelského úřadu ČR v zahraničí.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Právní řád České republiky.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě

Vyhláška č. 187/2017 Sb., o provedení ověřovací činnosti zastupitelským úřadem

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Vyhláška č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 287/1998 Sb., o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ČR č. 45/1999 Sb., o přístupu ČR k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování veřej. listin

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Dvoustranné smlouvy upravující osvobození od ověření

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Posouzení záležitosti nadřízeným ověřujícího pracovníka zastupitelského úřadu ČR v zahraničí či odboru konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí ČR.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce nejsou stanoveny.

21.

Nejčastější dotazy

 

 

22.

Další informace

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstvo spravedlnosti ČR

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Legalizace v ČR je popsána zde.

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Legalizace a vidimace v zahraničí

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor MZV ČR.

26.

Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

04.04.2024

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Bez časového omezení.

29.

Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

.