Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Legalizace a vidimace v zahraničí

 

Ověřování shody opisu nebo kopie listiny s originálem listiny. Ověřování pravosti podpisu. Ověřování správnosti překladů vyhotovených na zastupitelském úřadu nebo předložených žadatelem.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Ověřování - shody opisů nebo kopie s listinou, pravosti podpisu, správnosti překladů zastupitelskými úřady v zahraničí.

04.

Základní informace k životní situaci

 

Ověřování shody opisu nebo kopie listiny s originálem listiny nebo jejím úředně ověřeným opisem či úředně ověřenou kopií (vidimace).

Ověřování pravosti podpisu potvrzující, že žadatel listinu před zastupitelským úřadem v přítomnosti ověřujícího pracovníka vlastnoručně podepsal nebo prohlásil, že podpis již na listině učiněný uznává za svůj vlastnoruční podpis (legalizace).

Ověřování správnosti překladů vyhotovených na zastupitelském úřadu nebo předložených žadatelem.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

Ověřování shody opisů a kopií listin: Každá osoba, která předloží listinu.

Ověřování pravosti podpisu: Osoba, jejíž podpis má být ověřen. Osobní účast je nutná.

Ověřování správnosti překladů: Každá osoba, která předloží listinu a případně její překlad.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Ověřování shody opisů a kopií listin: Zastupitelské úřady neprovádí ověření opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby.

Ověřování pravosti podpisu: Splnění všech požadovaných náležitostí.

Ověřování správnosti překladů: Zastupitelský úřad ČR může ověření překladu odmítnout, neovládá-li pracovník zastupitelského úřadu v dostatečné míře cizí jazyk, nebo jestliže úřady státu působnosti zastupitelského úřadu překlady vyhotovené nebo ověřené na zastupitelském úřadu neuznávají.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Ověřování shody opisů a kopií listin a ověřování správnosti překladů: Kontaktujte zastupitelský úřad osobně nebo písemně.

Ověřování pravosti podpisu: Kontaktujte zastupitelský úřad osobně.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

09.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

S ověřujícím pracovníkem zastupitelského úřadu.

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Ověřování shody opisů a kopií listin: Předložte originál listiny a opis či kopii listiny. Nemusíte předkládat žádné doklady.

Ověřování pravosti podpisu: Předložte listinu a doklad totožnosti. Totožnost prokažte platným úředním dokladem totožnosti opatřeným Vaší fotografií (cestovní pas, občanský průkaz).

Ověřování správnosti překladů: Předložte listinu a případně její překlad. Nemusíte předkládat žádné doklady.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatky se vybírají ve výši stanovené zákonem o správních poplatcích.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Lhůty nejsou stanoveny. Ověřování shody opisů a kopií listin a ověřování pravosti podpisu se vyřizuje zpravidla na počkání.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

V případě ověřování pravosti podpisu mohou být výjimečně účastníky i svědci totožnosti žadatele, která nemůže být určena jinak.

Jedná se o případy, kdy o legalizaci požádá žadatel, který nemůže číst nebo psát. V takovýchto případech se provede legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

Totožnost svědků musí být prokázána platným úředním dokladem totožnosti opatřeným fotografií (např. cestovním pasem). Svědky totožnosti nemohou být osoby, které nejsou plně svéprávné, osoby nevidomé, neslyšící nebo němé a osoby, které nemohou číst a psát. Dále jimi nemohou být pracovníci zastupitelského úřadu ČR.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Další případné činnosti závisí na konkrétním případu.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného zastupitelského úřadu ČR v zahraničí.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Právní řád ČR.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č.. 150/2017 Sb., o zahraniční službě

Vyhláška č. 187/2017 Sb., o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Posouzení záležitosti nadřízeným ověřujícího pracovníka zastupitelského úřadu ČR v zahraničí či konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce nejsou stanoveny.

21.

Nejčastější dotazy

 

 

22.

Další informace

 

Bližší informace lze obdržet na konzulárním odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR či na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí.

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Vyšší ověřování listin v ČR je popsáno zde.

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Vyšší ověření, uznávání cizích veřejných listin.

25.

Za správnost návodu odpovídá útvar

 

Konzulární odbor MZV ČR.

26.

Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

04.04.2024

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Bez časového omezení.

29.

Případné upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

.