tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ochrana vietnamského kyberprostoru zřídlem příležitostí

Cyber security, neboli kybernetická bezpečnost stále více zasahuje do našeho každodenního života, zaujímá klíčovou pozici v našem chápání moderního světa. V digitální éře, kdy se už většina světa v podobě našich interakcí a obchodů přesunula do světa virtuálního, je tato problematika stále více aktuální.

 

Ve Vietnamu, kde internet využívá téměř 79% populace, je potenciál pro kybernetické útoky obrovský. Nejde jen o regionální záležitost; kybernetická bezpečnost je kritická na celosvětové úrovni, ať už mluvíme o Evropě, Americe, Středním východě nebo Asii. Predikce ukazují, že vietnamská digitální ekonomika přesáhne do roku 2025 43 miliard USD. Země se zaměřuje zejména na projekty v oblasti elektronické veřejné správy, internetu věcí, chytrých měst, finančních technologií a umělé inteligence. S tímto bezprecedentním růstem a poptávkou po digitálních službách v celé zemi čelí veřejný i soukromý sektor nárůstu kybernetických hrozeb a útoků, které jsou sofistikované a představují skutečnou hrozbu pro soukromé informace. Právě zde existuje a bude se nadále tvořit řada příležitostí pro české firmy.

Vietnam zařazuje kybernetickou bezpečnost mezi své hlavní národní priority, což je zřejmé z řady legislativních kroků a investic do tohoto sektoru v posledních letech. Společně s realizací projektů v oblasti e-governmentu, chytrých měst, finančních technologií a umělé inteligence investuje také ve snaze posílit místní kybernetickou bezpečnost do nových strategií, které Vietnam zavádí pomocí legislativy.

Vietnamská vláda za uplynulá léta vydala řadu předpisů reagujících na tento trend. Mezi příklady předpisů patří směrnice z roku 2021, která se zaměřuje na posílení prevence a boje proti porušování zákonů a trestným činům na internetu. Dále z roku 2020 Rozhodnutí zajišťující zvyšování povědomí a šíření znalostí CIA a o informační bezpečnosti na období 2021-2025. Směrnice z roku 2019, která posílila bezpečnostní opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti veřejného sektoru, podle níž musí výdaje na kybernetickou bezpečnost v letech 2020-2025 tvořit alespoň 10 % celkových ročních výdajů organizace na IT. Také již existuje návrh vyhlášky o ochraně osobních údajů, který bude po svém přijetí prvním komplexním právním předpisem o osobních údajích.

Toto úsilí již přineslo pozitivní výsledky, neboť v roce 2020 se Vietnam umístil na 25. místě ze 194 zemí v globálním indexu kybernetické bezpečnosti (GCI). Toto umístění představuje výrazné zlepšení oproti předchozím letům, kdy se Vietnam umístil na 100. místě. Tento výsledek navíc překonal cíl Vietnamu dostat se v roce 2030 mezi 30 nejlepších zemí v rámci GCI podle rozhodnutí předsedy vlády z roku 2020.

Navzdory veškerému úsilí a dosaženým výsledkům zůstává kybernetická hrozba reálná a neustále se adaptuje. Kybernetická kriminalita nadále způsobuje značné škody jak jednotlivcům, tak celým organizacím, což upozorňuje na neustálý význam posilování našeho přístupu k digitální bezpečnosti ve Vietnamu. Do budoucna Vietnam plánuje více spolupracovat se zeměmi ASEANU na společném přístupu v boji proti narušitelům kybernetické bezpečnosti.

V dnešním digitálně propojeném světě představuje kybernetická bezpečnost jeden z nejdůležitějších aspektů národní i individuální obrany. Jak Vietnam, tak mnoho dalších států po celém světě rozpoznaly význam a důležitost tohoto sektoru a věnují mu značné úsilí. Klíčem k úspěchu v této oblasti je nejen reakce na současné hrozby, ale také předvídání budoucích výzev a přizpůsobování se jim. Ve světle toho, jak se svět stává stále více digitálním, je zřejmé, že kybernetická bezpečnost bude hrát stále větší roli v globálním kontextu. Pro Vietnam a další země bude klíčové nejen bránit se proti kybernetickým hrozbám, ale také rozvíjet kulturu kybernetického vědomí, která bude integrovaná do každodenního života lidí a organizací.

Business fórum v Hanoji

Business fórum v Hanoji

Dne 23. října 2023 bylo v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) zorganizováno v Hanoji business fórum zaměřené na prezentaci českých firem a institucí ze sféry kybernetické bezpečnosti. Fórum se těšilo bohatému zájmu ze strany vietnamských partnerů z nejrůznějších institucí od korporací po vládní organizace. Úspěch fóra byl také důkazem o tom, že české firmy v oboru se ve Vietnamu těší zájmu a existuje zde slibný potenciál pro navázání spolupráce.

Nikola Sichlerová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Hanoji

Kristián Kmoníček, stážista