english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabídky stáží na velvyslanectví ČR v Haagu (září – prosinec 2023)

(Archivní článek, platnost skončena 23.11.2023 / 14:28.)

Velvyslanectví ČR v Haagu nabízí zájemcům dvě místa stážistů na období září až prosinec 2023.

Nabídka bezplatné stáže na politickém úseku a obchodně-ekonomickém úseku na zastupitelském úřadě ČR v Haagu

Zaměření stáže:

 • sledování hlavních politických a ekonomických událostí z oblasti česko-nizozemských vztahů a příprava vstupů do zpravodajství zastupitelského úřadu;
 • monitoring zpravodajství se zaměřením na otázky spojené s naplňováním zelené dohody;
 • asistence při přípravě stykových a kulturních akcí, organizovaných zastupitelským úřadem;
 • asistence při zajišťování realizace projektů ekonomické diplomacie;
 • plnění dalších operativních úkolů dle aktuální potřeby.

Podmínky stáže:

 • zaměření studia na mezinárodní vztahy a/nebo ekonomické zaměření studia;
 • dobrá pracovní znalost angličtiny;
 • dobrý písemný projev v češtině a angličtině;
 • schopnost analytického myšlení;
 • komunikativnost;
 • spolehlivost;
 • samostatnost.

 

Nabídka bezplatné stáže na úseku mezinárodních organizací na zastupitelském úřadě ČR v Haagu

Zaměření stáže:

 • monitoring zpráv a činnosti mezinárodních organizací sídlících v Haagu (OPCW, ICC a další mezinárodní právní instituce);
 • příprava podkladových materiálů pro zpravodajství zastupitelského úřadu týkajícího se činnosti mezinárodních organizací sídlících v Haagu, včetně přípravy podkladů pro jednání těchto organizací;
 • účast na jednáních mezinárodních organizací sídlících v Haagu, případně dalších souvisejících jednáních a příprava zápisů a dalších výstupů z těchto jednání;
 • plnění dalších operativních úkolů dle aktuální potřeby.

Podmínky stáže:

 • zaměření studia na právo;
 • dobrá pracovní znalost angličtiny;
 • dobrý písemný projev v češtině a angličtině;
 • základní orientace v činnosti a fungování mezinárodních organizací sídlících v Haagu;
 • komunikativnost;
 • spolehlivost;
 • samostatnost.

 

Délka stáží:

Předpokládané trvání bezplatné stáže bude od září 2023 (bude upřesněno) do konce prosince 2023.

 

Uchazeč o stáž musí dodat :

 

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte e-mailem na hague@embassy.mzv.cz  nejpozději do 31. 7. 2023