english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©Pallas
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nizozemsko posiluje pozici globálního producenta radioizotopů pro nukleární medicínu

Nizozemská vláda v září 2023 schválila kompletní program financování nového jaderného experimentálního reaktoru v rámci multidisciplinárního výzkumného centra ve městě Petten v Severním Holandsku. Nový reaktor nazvaný Pallas má nahradit více než půl století starý High Flux Reactor (HFR), díky němuž se Nizozemsko stalo hlavním světovým producentem radioaktivních izotopů, používaných v nukleární medicíně. Díky spolupráci s provozovateli reaktoru Pallas se rýsují nové příležitosti také českým výzkumníkům a producentům radioizotopů i dalších komponentů.

Většina světové produkce radioizotopů pro nukleární medicínu je situována ve čtyřech jaderných reaktorech umístěných po Evropě. Konkrétně se jedná o zařízení BR2 v Belgii, reaktor Maria v Polsku, český LVR15 ve výzkumném centru v Řeži a právě zmíněný HFR v Nizozemsku. Radioizotopy, vyráběné v těchto zařízeních, jsou základem pro celé odvětví nukleární medicíny, kde jsou využívány zejména pro léčbu pacientů s nádorovými onemocněními. Jejich využití je ale mnohem širší, izotopy pomáhají například při diagnostikování kardiovaskulárních a infekčních onemocnění. Díky těsnému propojení produkce a výzkumu radioizotopů se také neustále posouvají možnosti léčby život ohrožujících nemocí.

Projekt reaktoru Pallas inicioval současný provozovatel reaktoru HFR, nizozemský Nuclear Research Group (NRG), společně s firmami a výzkumnými centry jako jsou Curium Pharma, Technická univerzita v Delftu a také s výzkumným centrem Evropské unie JRC Petten, které sídlí v těsném sousedství reaktoru. NRG přitom dlouhodobě upozorňuje na zranitelnost dodavatelských řetězců, zajišťujících zásobování radioizotopy po celém světě. Za rizikové faktory považuje velmi omezenou možnost navýšení výrobní kapacity v existujících zařízeních i stárnoucí reaktory s pravidelnější potřebou oprav a odstávek. Již v současné době je na radioizotopech pouze z nizozemského Pettenu závislých více než třicet tisíc pacientů každý den a tento počet se podle očekávání bude zvětšovat. Kvůli takto vysokým číslům je neméně důležitá i čistě výzkumná role jaderných reaktorů.

Připravovaný reaktor Pallas bude schopen zabezpečit produkci izotopů v nukleární medicíně nejméně na dalších padesát let a posílí tak šance Nizozemska na udržení pozice globálního lídra trhu s izotopy i jeho přední roli v inovacích a objevech v nukleární medicíně. Výzkumné centrum v Pettenu zároveň aktivně koordinuje mezinárodní spolupráci mezi zmíněnými evropskými instituty. Jedním z projektů je například program pro výzkum reaktorů, založených na roztavených solích, který cílí na snižování emisí CO₂. Na tomto programu se aktivně podílí také Ústav jaderného výzkumu v Řeži. Stavba nového reaktoru Pallas tak nabízí možnosti dalšího prohloubení česko-nizozemské spolupráce v oblasti nukleární medicíny a posílení role Česka při navyšování celosvětové produkce radioizotopů.


Anna Žižková, stážistka, Velvyslanectví ČR v Haagu
Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Haagu