english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ©Gasunie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nizozemsko plánuje výrazný rozvoj vodíkové infrastruktury, Češi mohou být u toho

Nizozemsko se již dlouhou řadu let zabývá rozvojem vodíku jako jednoho z důležitých zdrojů energie budoucnosti. Aktuální vývoj cen plynu spolu s nutností rychlé náhrady fosilních zdrojů energie však zavádění vodíkových technologií do praxe ještě výrazně urychluje. Vodík je jedním z nejpružnějších a nejuniverzálnějších uhlíkově neutrálních paliv a představuje chybějící článek v globální energetické transformaci. Zelený vodík má přitom obrovský potenciál jako čistá energie a do roku 2050 by mohl pokrýt až 25 % světových energetických potřeb. 

Nizozemská vláda v této souvislosti přijala národní vodíkovou strategii na podporu výroby a využívání nízkouhlíkového vodíku (Nationaal Waterstof Programma). Společnostem, které se chtějí zapojit do špičkového vodíkového prostředí, nabízí Nizozemsko mezinárodní spolupráci se znalostními institucemi, vládami a podnikatelskou komunitou při vývoji, pilotování a zavádění nových technologií. S odklonem Evropy od tradičních zdrojů energie je v Nizozemsku v centru pozornosti rozvoj kompletní infrastruktury pro výrobu a přepravu vodíku. Nizozemsko má velkou výhodu jak v dlouhém mořském pobřeží, ideálním pro umístění nových větrných elektráren, tak i v řadě velkých a kvalitně vybavených přístavů v čele s Rotterdamem.

Nizozemsko má také díky své bohaté historii těžby zemního plynu k dispozici jednu z nejpropracovanějších sítí plynovodů na světě. Tuto síť je z velké části možné využít při plynulém a dynamickém přechodu na skladování a distribuci vodíku. V zemi je více než tisíc kilometrů vyhrazených vodíkových potrubí a kompletní plynovodní síť, kterou tvoří přes 136 tis. km potrubí, je rovněž modernizována pro přepravu vodíku pro průmysl i domácnosti. To je základem "národní vodíkové sítě", která bude připravena postupně do roku 2031. Podle dohody o klimatu, uzavřené v roce 2019, musí být do roku 2025 k dispozici nejméně 500 MW elektrolytické kapacity zeleného vodíku a do r. 2030 až 4 GW. Z klimatického fondu ve výši 35 miliard je asi 15 miliard vyhrazeno na (převážně) vodíkové projekty.

Dutch Hydrogen Ecosystem

Dutch Hydrogen Ecosystem

Nizozemský inovační ekosystém podporuje ekologická technologická řešení a přitahuje společnosti z celého světa k investicím i společným projektům v Nizozemsku. To vedlo k širokému portfoliu nabízených technologií, které v současné době již pokrývají každý krok v hodnotovém řetězci vodíku, od elektrolýzy po přepravu a skladování vodíku a řadu aplikací napříč sektory včetně průmyslu, silniční a námořní dopravy a vytápění bytů. Přesto je možná ještě důležitější než samotná technologie nizozemský způsob uvažování, které je otevřené, pragmatické a zaměřené navenek. Nizozemsko má bohaté dědictví v budování produktivních partnerství, a to jak doma, tak po celém světě. Jeho vodíkové ambice a iniciativy jsou pevně zakotveny v evropských politikách a inovačních programech. Země je domovem prvního evropského „vodíkového údolí“, které se nachází na severu v Groningenu u bývalých plynových polí a přitahuje řadu zahraničních investorů a technologických společností, které považují Nizozemsko za vynikající základnu pro otevřené inovace a rozvoj podnikání.

Pro maximální využití existující dynamiky masivního rozvoje vodíkového sektoru a co nejlepší možnost představení aktuálních českých vodíkových technologií přímo v Nizozemsku byl ve spolupráci Velvyslanectví ČR v Haagu a zahraniční kanceláře CzechTrade Nizozemsko připraven projekt účasti českých expertů a zástupců firem a výzkumných institucí na jedné z nejvýznamnějších světových prezentací vodíkových technologií World Hydrogen Summit 2023, která se v Rotterdamu bude konat počátkem května 2023. Tento projekt ekonomické diplomacie (PROPED) kromě vlastní účasti na WHS 2023 formou českého národního stánku nabídne účastníkům vodíkové mise také doprovodný program, spočívající v návštěvě několika špičkových vodíkových pracovišť v okolí Rotterdamu (zejm. Rotterdamský přístav) a také Haagu. Rotterdam pořádáním World Hydrogen Summit 2023 podtrhuje svůj cíl stát se jedním z hlavních evropských vodíkových center. Jeho plány přitom zahrnují rozvoj celého hodnotového řetězce vodíku, s projekty na rozsáhlou výrobu zeleného i modrého vodíku, dovoz, rozvoj infrastruktury a také přímého využití vodíku v průmyslu i nákladní přepravě.

Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Haagu