česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: GK Sydney
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Boj nejen s plasty: australský recyklační plán

(Archivní článek, platnost skončena 31.07.2021.)

Zpráva australského Ministerstva životního prostředí a energetiky z ledna 2020 poukazuje na nutnost zásadního rozšíření australských recyklačních kapacit. Zpráva identifikuje možné příležitosti pro české firmy, které mohou nabídnout zkušenosti a technologická řešení recyklace nejen plastů, ale i skla, papíru či gumy.

Austrálie každoročně vyvážela do Číny a dalších zemí přes 600.000 tun odpadu. Od počátku roku 2018, kdy Čína a ostatní destinace zavedly omezení na dovoz odpadů, představuje vybudování domácího odpadního a recyklačního průmyslu pro Austrálii velkou výzvu. Analýza uvádí, že v letech 2017-2018 bylo zrecyklováno pouhých 9,4 % všech plastů, nyní je recyklováno přibližně kolem 12 %.

Zpráva přímo odkazuje na výsledky jednání ministrů životního prostředí států a teritorií Australského svazu z roku 2019. Na zasedání ministři odsouhlasili zákaz vývozu recyklovatelného odpadu s implementací probíhající ve fázích - sklo do července 2020, plasty do července 2021, pneumatiky do prosince 2021 a zbylý odpad, včetně papíru a kartónů, do června 2022. Předpokladem pro úspěšnou implementaci je navýšení kapacit domácího odpadního a recyklačního průmyslu  –  pokud je cílem je v roce 2025 dosáhnout stanoveného cíle 70% recyklace plastů, pak zpráva předpokládá navýšení kapacit o 400 %.

Zpráva za klíčové pro další rozvoj označuje mj. následující konkrétní oblasti:

Plasty

rozšíření kapacit chemické recyklace PET

rozvoj kapacit chemické recyklace PE

rozšíření kapacit mechanické (strojové) recyklace se zaměřením na post-spotřebitelské PE a PP materiály

rozvoj recyklačních strategií pro jednotlivé druhy plastu

zahrnutí elastických plastových obalů do svozu odpadu z domácností

Papír a karton

oddělený sběr skla při do svozu odpadu z domácností – docílení vyšší kvality papírového odpadu

třídění různých druhů papíru

testování a certifikace papíru na export

Guma

agregát z pneumatik (tyre derived aggregate)

pyrolýza

materiál na opravy silnic (spray seals)

lepidla/pojivé směsi (adhesives)

výbušniny

dětská hřiště

asfalt

Sklo

rozšíření systému vratných lahví

oddělený sběr skla při do svozu odpadu z domácností

 

Vlastní zprávu připojujeme v příloze k případnému dalšímu využití.

Jednou z vhodných možností prezentace českých firem na australském trhu může být účast na každoročním veletrhu Australian Waste and Recycling EXPO v srpnu 2020 v Sydney. Další možné veletrhy je možné nalézt v přehledu veletrhů pro rok 2020 na webových stránkách  Generálního konzulátu v Sydney.

 

Tomáš Kára, zástupce Generální konzulky Generálního konzulátu ČR v Sydney

 

Recycling Market Review (PDF, 681 KB)