česky 

rozšířené vyhledávání

mnohostranná ekonomická spolupráce

Multilaterální ekonomické vztahy jsou širokým polem působnosti, které Česká republika využívá k prosazování svých zájmů podle dlouhodobě i aktuálně nastavených priorit. Je také důležitou platformou pro hájení a posilování nezastupitelné úlohy multilaterální diplomacie v současném globalizovaném světě, který často mnohostranné aspekty mezinárodních vztahů odsunuje do pozadí.

Právě tyto úlohy jsou stěžejní náplní práce Odboru mnohostranných ekonomických vztahů (OMEV). Jeho činnost zahrnuje vytváření politiky a její koordinaci nejen v případě ryze nebo převážně ekonomických mezinárodních vládních organizací, ale i na poli mezinárodních finančních institucí a dalších mezinárodních odborně nebo výzkumně profilovaných organizací. Odbor zajišťuje též naplňování průřezově zaměřené Agendy udržitelného rozvoje (Agenda 2030) vyhlášené a monitorované OSN a její důležité součásti – politiky ochrany klimatu, přijaté Pařížskou úmluvou a prosazovanou společně členskými zeměmi EU.

Nejvýznamnější organizací v rozsáhlém portfoliu OMEV je bezesporu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Její široký záběr je příkladem náročné potřeby sladěné spolupráce řady rezortů a dalších ústředních úřadů státní správy a tuto koordinaci vykonává OMEV. Do působnosti odboru náleží na čtyři desítky dalších mezinárodních organizací a kromě toho i řada dalších institucí, uskupení a dohod. Z nejvýznamnějších organizací si zaslouží zmínit alepoň Mezinárodní organizaci práce (ILO), Světovou poštovní unii (UPU), Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní telekomunikační unii (ITU) nebo Evropskou organizaci pro jaderný výzkum (CERN).

Významnou kompetencí rezortu zahraničí je též prosazování českých kandidátů na řídící pozice v mezinárodních organizacích. V současné době OMEV zajišťuje provádění již zahájené kampaně na podporu zvolení českého kandidáta do čela OECD. V nedávné minulosti úsilí o prosazení českých občanů na významné posty doznalo řadu úspěchů, např. předsednictví v Rozpočtovém výboru OECD, předsednictví v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC), členství v Radě Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nebo zvolení české kandidátky do Výkonného výboru Interpolu za region Evropy.

Zajišťování formulace politiky a aktivní české účasti v činnosti mezinárodních organizací má kromě koordinační úlohy ještě řadu dalších společných prvků. Proto OMEV participuje na přípravě nově vytvářených nebo aktualizovaných dokumentů. Zároveň na mezivládních zasedáních těchto organizací aktivně participuje na jednáních jejich řídících orgánů i různých výborů a komisí, zejména za úzké koordinace v rámci EU.

I když konkrétní přínosy mnohostranné ekonomické diplomacie obvykle nelze vyčíslit finančně, její úloha v kvalitativně zaměřeném úsilí o žádoucí mezinárodní uspořádání reflektující provázanost současného globalizovaného světa je nesporná. Nelze opomíjet ani to, jak OMEV svojí činností promítá celosvětové přijaté zásady zakotvené v Agendě 2030 do mnoha různých oblastí lidského konání, z nichž ekonomika je jen jednou součástí.

Historická dohoda o ochraně alespoň 30% světové pevniny a moří byla uzavřena na Konferenci OSN o biologické rozmanitosti COP 15 v Montrealu

thumb

Schválený rámec obsahuje zásadní kroky ke zlepšení současného stavu přírody a krajiny. Do roku 2030 má být obnoveno 30 % poškozených ekosystémů, a to jak suchozemských, tak mořských. více ►

V Montrealu byla zahájena konference COP 15 k biodiverzitě

thumb

V kanadském Montrealu bylo zahájeno jednání mezinárodní konference Úmluvy o biologické rozmanitosti COP 15 více ►

MZV ČR financovalo projekty zastupitelských úřadů ČR v oblasti naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky v roce 2022 finančně podpořilo celkem 9 projektů zastupitelských úřadů ČR zaměřených na naplňování Agendy 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje. více ►

Jednání Green Diplomacy Network v Praze

thumb

Za účasti klimatických velvyslanců a dalších zástupců zemí EU proběhlo v Praze v pondělí a úterý 28. a 29. listopadu jednání Green Diplomacy Network více ►

Zasedání meziresortní pracovní skupiny pro spolupráci ČR s OECD

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky zorganizovalo podzimní jednání meziresortní pracovní skupiny pro spolupráci ČR s OECD více ►

Česká republika opět zvolena do Rady Mezinárodní telekomunikační unie

thumb

Dne 3. října 2022 byla Česká republika zvolena na další čtyřleté období (2023 – 2026) do Rady Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). více ►

Na MZV se jednalo o bezpečnostních dopadech klimatické změny v jihovýchodní Evropě

thumb

Při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU uspořádalo MZV na okraj jubilejního 30. zasedání Ekonomického a environmentálního fóra OBSE dne 8. září 2022 doprovodnou akci na téma „Bezpečnostní dopady klimatické změny v jihovýchodní Evropě,… více ►

Ministr Lipavský přijal prezidentku Evropské banky pro obnovu a rozvoj

thumb

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský přijal 8. září 2022 v Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí prezidentku Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) Odile Renaud-Basso. Hlavním tématem jednání byla pomoc Ukrajině. více ►

Ministr Lipavský zahájil 30. Ekonomické a environmentální fórum OBSE

thumb

Ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský společně s ministrem zahraničních věcí Polska z titulu aktuálního předsednictví OBSE Zbigniewem Rauem a generální tajemnicí OBSE Helgou Marií Schmid zahájili ve čtvrtek 8. září 2022… více ►

MZV podniklo další kroky pro vystoupení Česka z postsovětských bank MBHS a MIB

mzv_cerninsky_palac

Ministerstvo zahraničních věcí v minulých dnech podniklo další důležitý procesní krok vedoucí k vystoupení Česka z Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (MBHS) a Mezinárodní investiční banky (MIB). Prostřednictvím zastupitelských úřadů v… více ►