по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Seznam platných smluv mezi ČR a Moldavskou republikou

Název smlouvy Datum podepsání smlouvy
Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik - 143/1973 Sb. 27. dubna 1972
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu Sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti cestovního ruchu - 126/1973 Sb. 8. června 1972
Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních - 95/1983 Sb. 12. srpna 1982
Dohoda mezi vládou ČR a vládou Moldavské republiky o mezinárodní silniční dopravě - 343/1999 Sb. 26. května 1998
Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku - 88/2000 Sb.m.s. 12. května 1999
Dohoda mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic - 128/2000 Sb.m.s. 12. května 1999
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích -117/2004 Sb.m.s. 7. srpna 2003
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorismu a dalším druhům závažné trestné činnosti - 116/2004 Sb.m.s. 7. srpna 2003
Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích - 118/2004 Sb.m.s. 7. srpna 2003
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o letecké dopravě - 16/2005 Sb.m.s. 24. února 2004
Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku - 97/2005 Sb.m.s. 14. října 2004
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednaná výměnou nót - 81/2009 Sb.m.s. 26. srpna 2005
Protokol mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic - 83/2011 Sb.m.s. 2. září 2008
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu - 52/2011 Sb.m.s. 30. září 2010
Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Moldavské republiky o spolupráci v oblasti obrany - 81/2011 Sb.m.s. 16. května 2011
Protokol mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob - 42/2012 Sb.m.s., 84/2013 Sb.m.s. 29. listopadu 2011
Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení - 85/2012 Sb.m.s. 29. listopadu 2011
Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd - 28/2012 Sb.m.s. 29. listopadu 2011
Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení - 86/2012 Sb.m.s. 4. června 2012
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci - 35/2013 Sb.m.s. 23. listopadu 2012
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci - 44/2014 Sb.m.s. 22. května 2014