česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra pro rok 2024

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2024.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR


VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝZVU PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY

NA PROJEKTY V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU „ČESKO-POLSKÉ FÓRUM“

PRO ROK 2024.

 

Cílem dotačního titulu Česko-polské fórum (ČPF) je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2024.

Vítány jsou žádosti oprávněných subjektů z celé České republiky, tj. nikoli pouze z oblastí či regionů sousedících s Polskem. Žadatelé by měli věnovat náležitou pozornost zpřístupnění výstupů projektu co nejširšímu okruhu konečných uživatelů a vhodně je propagovat moderními komunikačními prostředky vč. sociálních sítí.

Celková výše dotačního titulu je přibližně 2 500 000,- Kč. Maximální výše dotace poskytovatele na jeden projekt činí 299 999 Kč.

Tematické oblasti a příklady vhodných aktivit:


Česko, Polsko, Evropa a svět

- 25. výročí vstupu Česka a Polska do NATO, 20. výročí vstupu Česka a Polska do EU

- společné projekty českých a polských subjektů v prioritních oblastech zahraniční politiky obou zemí
- setkání českých a polských expertů a expertek, nezabývajících se primárně česko-polskými vztahy, k aktuálním tématům (energetika, bezpečnost, životní prostředí…)

Přátelství a porozumění

- společné projekty organizací zaměřujících se na mládež
- společné projekty a výměnné programy středních i dalších druhů škol (kromě 1. stupně základních škol) posilující vzájemné vztahy, poznání a spolupráci mladých lidí z Česka a Polska
- společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů
- česko-polské vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference

Spolupráce bez hranic

- společné projekty a akce v oblasti kultury, historie, občanské společnosti, ochrany životního prostředí, médií, ekonomiky apod. posilující dobré vztahy a vazby mezi Čechy a Poláky
- společné projekty obcí a krajů na podporu česko-polských vztahů

Žádost o dotaci spolu s přílohami zasílejte pouze prostřednictvím on-line databázového systému GRANTYS na adrese www.mzv.grantys.cz.

 

Návrhy lze podávat do 9. 10. 2023 do 23.59 hod.

 

Kontakt:

MZV ČR
Odbor států střední Evropy
Telefon: 224 182 263 (sekretariát), 224 183 127 (koordinátor výzvy)
E-mail: cesko-polske_forum@mzv.cz, ose@mzv.cz

Kompletní výzvu vč. příloh nutných k podání žádosti o dotaci naleznete v příloze. Přiloženy jsou rovněž upřesňující pokyny k vyplnění formulářů žádosti.

Další informace k Česko-polskému fóru lze nalézt na stránce MZV ČR www.mzv.cz/cesko-polske_forum .

přílohy

Dotační výzva ČPF 2024 138 KB DOC (Word dokument) 8.9.2023

Příloha č. I: Žádost nestátních neziskových organizací... 64 KB DOC (Word dokument) 8.9.2023

Příloha č. II: Tabulka výstupů a finančního rámce... 57 KB DOC (Word dokument) 8.9.2023

Příloha č. III: Struktura rozpočtu projektu 52 KB XLS (Excel tabulka) 8.9.2023

Příloha č. IV: Souhlas se zpracováním osobních údajů; 50 KB DOC (Word dokument) 8.9.2023

Příloha č. V: Potvrzení polského partnera; 51 KB DOC (Word dokument) 8.9.2023

Příloha č. VI: Čestné prohlášení 50 KB DOC (Word dokument) 8.9.2023

Příloha č. VII: Posuzování uznatelných výdajů na... 90 KB DOC (Word dokument) 8.9.2023

Upřesňující pokyny ČPF 2024 13 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 8.9.2023