česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Egypt láká zahraniční investory, pomáhají mu pozitivní ekonomické změny

V souladu s vládní strategií urychluje Egypt snahy o lokalizaci výroby do země a přenos know-how. Náznaky zlepšení prospektů egyptské ekonomiky v poslední době a stále se rozrůstající investiční pobídky egyptských úřadů mohou zmírnit obavy potenciálních investorů a urychlit jejich rozhodnutí investovat právě do Egypta. Vše potom směřuje k investiční konferenci s Evropskou unií na konci června 2024.

Důvodů, proč Egypt o lokalizaci výroby tolik usiluje, je několik: přenosem know-how získá důležité dovednosti pro technologický růst, zlepší obchodní bilanci díky snížené potřebě dovážet zboží a export do třetích zemí mu opatří další příjem, především tak uleví setrvalému tlaku na zajištění deviz.

Pozitivní zprávou pro všechny potenciální investory včetně českých firem je březnové uvolnění kurzu egyptské libry a masivní finanční balíčky ze strany Spojených arabských emirátů, Mezinárodního měnového fondu i Evropské unie, které po měsících opět zlepšily vyhlídky egyptské ekonomiky, což pro investory znamená výrazně jednodušší cestu ke směně zisků v místní měně na devizy. Uvolnění kurzu i příliv deviz do egyptské ekonomiky jsou přirozeně kladným sdělením i pro české vývozce, kteří byli nuceni dlouhodobě čelit prodlevám s placením za zboží a jeho „zmrazení“ v přístavech. Zachováváním vysokých úrokových sazeb se potom Egypt snaží mírnit inflaci, jejíž míra dlouhodobě přesahuje 30 %.

Klíčovými sektory, do nichž by Egypt rád směřoval investice, jsou energetika (obnovitelné zdroje energie a zelený vodík), strojírenství, zemědělství nebo zdravotnictví, výčet však není úplný. Významnou úlohu v celém procesu investování do Egypta hraje Generální úřad pro investice a volné zóny (GAFI), který plní roli správce i vstupní entitu pro každého investora do Egypta. Mezi pobídky, které GAFI nabízí novým investorům, patří jednotné clo ve výši 2 %, vratky na daních z příjmu od 35 do 55 % v závislosti na velikosti podílu zahraničního investora, kromě toho stát přebírá část nákladů na školení pracovníků i připojení investičního projektu na inženýrské sítě. V závislosti na sektoru potom GAFI vytváří pobídky specifické: v segmentu zeleného vodíku jsou tak strojní vybavení, suroviny a nástroje osvobozeny od daně z přidané hodnoty, v případě vědecko-technických projektů jsou pro změnu od DPH a cel osvobozeny vysokoškolské a vědecko-výzkumné instituce.

Jistým „svátkem“ investičních příležitostí pro evropské firmy v Egyptě by se měla stát investiční konference, která se uskuteční v Káhiře 29. a 30. června 2024. Konference, která se ponese v duchu hesla „Unlocking Egypt’s advantages in a fast-changing world“, se bude zaměřovat na pět stěžejních témat: reformy podnikatelského a investičního prostředí, obnovitelnou elektřinu a vodík, cirkulární ekonomiku, potravinovou bezpečnost a farmaceutický průmysl. Vedle egyptské hlavy státu a předsedkyně Evropské komise se počítá s účastí zástupců až tisíce evropských i egyptských firem napříč sektory. Konference se samozřejmě mohou zúčastnit i české firmy, které mají o investování v Egyptě, přenesení části výroby nebo zakládání joint-ventures vážný zájem.

V případě zájmu o účast na investiční konferenci se firmy mohou obrátit na obchodně-ekonomický úsek českého velvyslanectví v Káhiře: Cairo.Commerce@mzv.gov.cz

 

Ondřej Cuchý, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Káhiře