česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přehled vysokých škol v České republice

Níže naleznete seznam všech akreditovaných vysokých škol v České republice. Aktuální informace jsou na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Aktuální seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních vysokých škol a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky, najdete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3

Veřejné vysoké školy

Veřejné vysoké školy jsou zřizované zvláštním zákonem. Kompetence vůči nim podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, vykonává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Akademie múzických umění v Praze (AMU)
 • Akademie výtvarných umění v Praze (AVU)
 • Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
 • Masarykova univerzita (MU)
 • Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)
 • Ostravská univerzita (OU)
 • Slezská univerzita v Opavě (SU)
 • Technická univerzita v Liberci (TUL)
 • Univerzita Hradec Králové (UHK)
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
 • Univerzita Karlova (UK)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (UP)
 • Univerzita Pardubice (UPa)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB, zkrácený název: UTB ve Zlíně)
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU Brno, popř. VFU)
 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO, zkrácený název: VŠB-Technická univerzita Ostrava, VŠB-TU Ostrava)
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha)
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ či VŠP Jihlava)
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM)
 • Vysoké učení technické v Brně (VUT)
 • Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

Státní vysoké školy

Vysoké školy zřízené zvláštním zákonem, které jsou podle §94-95 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v kompetenci Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.

 • Policejní akademie České republiky v Praze
 • Univerzita obrany

Soukromé vysoké školy

Soukromé vysoké školy jsou právnické osoby, jimž ministerstvo udělilo státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola (podle §39 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů). Jejich činnost specificky upravují §39-43 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

 • Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. - Kolín
 • Akademie HUSPOL, s.r.o. (do 9.1.2020 Evropský polytechnický institut, s.r.o.)
 • Akademie STING, o.p.s. - Brno
 • AKCENT College, s.r.o. - Praha
 • Anglo-americká vysoká škola, z.ú. - Praha (do r. 2003 Anglo-americký institut liberálních studií, o.p.s.; do 10. 11. 2016 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.)
 • Archip, s.r.o. - Praha
 • ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. - Praha
 • CEVRO Institut, z. ú. - Praha
 • Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (do r. 2005 Filmová akademie v Písku, o.p.s.)
 • Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (do r. 2007 Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s.)
 • Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
 • NEWTON College, a.s. - Praha
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - Praha
 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.
 • ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s - Mladá Boleslav (do r. 2013 ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola)
 • Unicorn College s.r.o. - Praha
 • University of New York in Prague, s.r.o., Praha 2
 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. (do r. 2002 Vysoká škola Jana Amose Komenského, o.s.; mezi lety 2002 a 2007 Vysoká škola Jana Amose Komenského, s.r.o.)
 • Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. - Praha
 • Vysoká škola ekonomie a managementu, a. s. - Praha (do r. 2008 Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o.; od 2008 a do 31. 12. 2016 Vysoká škola ekonomie a managementu, o. p. s.) 
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. - České Budějovice
 • Vysoká škola finanční a správní, a.s. (do 28. 9. 2016 Vysoká škola finanční a správní, z. ú.)
 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o.
 • Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. - Praha
 • Vysoká škola logistiky, o.p.s. - Přerov
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s
 • Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. - Brno
 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
 • Vysoká škola podnikání a práva, a.s. - Praha (do r. 2015 Vysoká škola podnikání, a.s. a Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.)
 • Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a. s.  (do 17. 7. 2017 Bankovní institut vysoká škola, a. s.)
 • Vysoká škola PRIGO, z. ú. (do 19. 7. 2017 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělání Havířov, o. p. s.; od 20. 7. 2017 do 22. 5. 2019 Vysoká škola sociálně správní, z. ú.)
 • Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha
 • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o., Praha