česky  english  română 

Căutare avansată
na_celou_sirku
Photo: (@MZV)
Articol de notificare Printează Micşorarea literelor Mărirea literelor

Forum economic ceho-român la Bucureşti

Forumul economic ceho-român s-a desfăşurat în ziua de 23.05.2017, în spaţiile palatului istoric al Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti. La acest forum bilateral au participat reprezentanţi ai unor importante societăţi şi întreprinderi, reprezentanţi ai administraţiei de stat române, ai camerelor de comerţ, ai mijloacelor mass-media şi ai minorităţii cehe. Forumul economic a fost realizat sub forma unui proiect al Ambasadei Republicii Cehe la Bucureşti din domeniul diplomaţiei economice. Forumul ceho-român a avut loc cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a aderării României la Uniunea Europeană.

Această acţiune de prestigiu a fost deschisă oficial de către ambasadorul ceh V. Války împreună cu S. Fudulea, Secretar de Stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat al României. In cuvântul rostit, aceştia au subliniat că relaţiile ceho-române au înregistrat în ultimii ani o dezvoltare dinamică din punct de vedere al comerţului şi investiţiilor. Cifra de afaceri a comerţului reciproc  arată o creştere de mai bine de 7 %, iar Republica Cehă urcă pe locul 10 în topul celor mai importanţi investitori străini, cu un capital investit de aproximativ 1,3 mld. EURO. Amândoi oaspeţii de onoare au menţionat că interesele noastre economice concordă în mare măsură, printre ele numărându-se în primul rând cooperarea în industria automobilelor, în agricultură şi  industria produselor alimentare,  dar şi faptul că ne unesc interese comune în industria de apărare, sau în protecţia mediului înconjurător. Ambasadorul V. Války a mai subliniat că o atenţie deosebită este dedicată dezvoltării şi aplicării tehnologiilor inovative.

Forumul a fost destinat întreprinzătorilor şi potenţialilor investitori români, interesaţi de pătrunderea pe piaţa cehă. Deci principalul scop al întâlnirii l-a  constituit prezentarea condiţiilor  şi posibilităţilor de afaceri şi investiţie în Republica Cehă. Participanţii la seminar au putut face cunoştinţă cu forma de susţinere a întreprinderilor subiecţilor străini în  Republica Cehă, cu condiţiile mediului juridic, problematica forţei de muncă calificate şi direcţiile actuale de pe piaţa de imobiliare. A urmat apoi o scurtă prezentare a Camerei mixte de comerţ şi industrie ceho-române, ofertele concrete de servicii pentru întreprinzătorii români în Republica Cehă fiind prezentate de C. Voicu vicepreşedintă a Camerei.

In cadrul forumului economic s-a desfăşurat nelipsita discuţie-panou, în care pe lângă consilierul economic M. Peprník şi preşedintele CCI Bucureşti, prof. dr. S. Dimitriu,  au mai luat cuvântul reprezentanţi  ai BVV Veletrhy Brno, ai societăţii Akcenta CZ şi ai EximBank SA, banca de export-import a României, care oferă şi servicii financiare în domeniile exportului, investiţiilor şi creditelor. Conducerea importantei societăţi române Modpack Systém ne-a împărtăşit din proaspăta sa experienţă de afaceri în Republica Cehă, unde şi-a deschis o reprezentanţă şi unde îşi desfăşoară cu succes activitatea în domeniul ambalajelor industriale. 

In timpul cocteilului de încheiere la care au fost servite specialităţi ceheşti, participanţii la forum au avut posibilitatea de a continua  discuţiile începute referitoare la proiecte concrete, ca şi pe temele prezentate în timpul forumului economic. Conform primelor ecouri, acţiunea desfăşurată sub mottoul „trecut comun-interese comune-viitor comun“ a fost încununată de succes. Prof. S. Dimitriu, preşedinte al CCI Bucureşti şi fost ministru pentru privatizare, şi-a manifestat interesul şi pentru alte cooperări cu ambasada cehă, mai ales în realizarea unei misiuni economice de întreprinzători români în Republica Cehă, legat de participarea la Târgul internaţional tehnic de la Brno, ca şi pentru cooperare şi schimb de experienţă cu parteneri cehi în domeniul educaţiei şi al ocupării forţei de muncă care, din punctul său de vedere, sunt foarte importante pentru viitorul regiunilor româneşti în oferirea de resurse umane calificate pentru potenţialii investitori şi angajatori.

 

Milan Peprník, ministru-consilier, Ambasada Republicii Cehe la Bucureşti