česky 

rozšířené vyhledávání

České centrum

Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR zřízenou pro celkovou propagaci ČR v zahraničí. Síť zahraničních zastoupení Českých center je aktivním nástrojem zahraniční politiky České republiky v oblasti veřejné diplomacie.

Česká centra mj. prosazují českou kulturu, zprostředkovávají českým subjektům účast na zahraničních projektech, získávají a předávají kontakty pro rozvoj mezinárodní spolupráce, dále v oblasti podpory vnějších ekonomických vztahů podporují zahraniční kulturní prezentace s významnými českými exportními značkami, v oblasti vzdělávání a výzkumu spolupracují s vysokými školami a odbornými institucemi, podporují výuku a šíření českého jazyka. V oblasti podpory ČR jako atraktivní turistické destinace se věnují zejména regionálním prezentacím v zahraničí.

České centrum Bratislava