česky 

rozšířené vyhledávání

Ústava ČR a zákony

 

Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Byl přijat jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikován v české Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb.

Podle článku 3 Ústavy je součástí ústavního pořádku České republiky také Listina základních práv a svobod.

Plné znění Ústavy a Listiny základních práv a svobod najdete zde:

 

 

Pokud jde o platné zákony České republiky, pak lze informace čerpat zde: