česky 

rozšířené vyhledávání

Státní symboly ČR


Státní symboly jsou zákonem stanovené znaky, kterými stát označuje svou svrchovanost a tyto jsou projevem státnosti. Státními symboly se stát reprezentuje ve vztahu k jiným státům, vyjadřuje jimi svou historii, územní vývoj, státoprávní povahu i národní identitu. Podoba státních symbolů má svoje historické opodstatnění.


Státními symboly České republiky jsou: velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.


Zákony upravující používání státních symbolů
· Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, ve znění zákona č. 154/1998 Sb., (dále jen "zákon o státních symbolech"),
· Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o užívání státních symbolů").


Státní znak
Velký státní znak tvoří čtvrcený štít v jehož prvním a čtvrtém červeném poli je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí (znak Čech). Ve druhém modrém poli je stříbrno-červeně šachovaná orlice se zlatou korunou a zlatou zbrojí (znak Moravy). Ve třetím zlatém poli je černá orlice se stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými trojlístky a uprostřed s křížkem, se zlatou korunou a červenou zbrojí (znak Slezska).

Velký státní znak

Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

Malý státní znak

Státní barvy
Zákon o státních symbolech stanoví, že státními barvami jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Státní barvy samy o sobě z hlediska heraldického nemají samostatnou symboliku - vnitřní význam. Vymezení odstínů státních barev není zákonem upraveno. Při stanovení odstínů státních barev se vychází z barevné přílohy (přílohy č. 1 - 4) zákona o státních symbolech.

Státní vlajka
Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3.

Vlajka ČR

Vlajka prezidenta republiky
Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed bílého pole je velký státní znak. Pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi.

Státní pečeť
Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis "ČESKÁ REPUBLIKA".

Státní hymna ČR
Státní hymnu tvoří první sloka písně Františka Škroupa a Josefa Kajetána Tyla "Kde domov můj".