português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Čeští podnikatelé mohou v Brazílii využít projekt na podporu ekonomických aktivit

Brazílie je jednou ze sedmnácti zemí, kde nyní mohou čeští exportéři a investoři využít nástroje ekonomické diplomacie na podporu zahraničních aktivit (PROPEA). Jeho cílem je poskytnout českým firmám kvalitní konzultační služby spojené se vstupem na tento náročný trh za výhodných podmínek a snížít tím potenciální rizika. V rámci projektu lze využít služby i pro přiakreditované země Surinam e Guyanu. 

Projekt PROPEA je určen pro české společnosti, které jsou již aktivní nebo mají zájem vstoupit na náročné zahraniční trhy. Projekt, který se úspěšně realizuje již několikátým rokem, byl spuštěn ve spolupráci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR s využitím financování z mezirezortních prostředků. Finální ceny služeb jsou ze 70 % dotované fondem PROPEA, zbývajících 30 % spolufinancují firmy. Během roku 2024 bude projekt realizovat brazilská společnost Evolver Solutions Ltda. Její jednatel, Ing. Martin Lošťák, má bohaté zkušenosti z dlouhodobého zastupování renomované české firmy v teritoriu i z poskytování konzultačních služeb v rámci Latinské Ameriky. Služby bude možné využívat do října 2024 v rámci limitovaného rozpočtu. Žádáme proto české společnosti, které mají zájem projekt využít, aby neprodlenně kontaktovaly velvyslanectví nebo realizátora projektu. 

Proč právě Brazílie? 

Obrovský a stále nenasycený brazilský trh nabízí mnoho reálných příležitostí, například v segmentech spotřebního zboží, infrastruktury, obnovitelných zdrojů energie, technologií pro zemědělství, zdravotnictví a služby, které na vyspělých trzích neexistují. Je ale značně specifický, uzavřený a náročný. V roce 2019 byla Brazílie na 109. pozici v Ease of doing business podle OECD, v roce 2020 na 124. místě, což dokazuje, že tendence se nezlepšuje. Zdolat nástrahy protekcionistického trhu vyžaduje dlouhodobou přípravu a kvalitní informace. Právě v tomto ohledu může mít spolupráce s ověřeným místním parnerem stěžejní přínos.  

PROPEA

PROPEA

V rámci PROPEA je možné využít následující služby:

  • zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
  • zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
  • uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.);
  • zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
  • zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku;
  • vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
  • zajištění propagačních, marketingových a PR služeb (např. příprava marketingového plánu);
  • podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
  • využití technického zázemí;
  • zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

V případě zájmu o uvedené služby v Brazílii je možné kontaktovat obchodně-ekonomický úsek velvyslanecví nebo přímo poskytovatele služeb a domluvit se na konkrétních podmínkách spolupráce.

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví v Brasílii
tel: +55 61 3242-7785
email: filip.vavrinek@mzv.gov.cz


Evolver Solutions Ltda
tel: +55 11 9 8941 1211
email: info@evolversolutions.com
www.propea.evolversolutions.com


Autor: Filip Vavřínek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Brasílii.