português  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Iberoamerický týden 2022

MZV ČR připravuje ve spolupráci s velvyslanectvími zemí Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska v Praze a kulturními centry Cervantes a Camoes a také dalšími zainteresovanými institucemi, uspořádání Iberoamerického týdne 2022. Akce proběhne v Praze ve dnech 9. - 15. května 2022.

Hlavním cílem akce je podpořit výměnu názorů a zkušeností, posílit kontakty na různých úrovních, rozšířit povědomí o Iberoamerickém regionu v České republice a prohloubit vzájemnou spolupráci.

Hlavní akcí Iberoamerického týdne bude mezinárodní konference „Česká republika a Iberoamerika – podpora rozvoje, prosperity a demokracie“, která se uskuteční v sídle MZV ČR – Černínském paláci (Loretánské nám. 5, Praha 1). Konference je plánována jako celodenní akce a její průběh je rozdělen do tří bloků (vždy se zaměřením na Latinskou Ameriku a Karibik ve vztahu k ČR/ EU/ Evropě): první blok se bude týkat politických otázek, druhý blok ekonomické a obchodní spolupráce (nové výzvy v zahraničním obchodě, ekonomické diplomacii atd.) a třetí blok kulturní a akademické oblasti a veřejné diplomacii. Na konferenci se předpokládá účast zástupců iberoamerických zemí. Rovněž budou do programu konference zahrnuti vystupující z řad představitelů ČR.

Konference se uskuteční před publikem složeným ze zástupců české veřejné správy, ekonomického a obchodního sektoru, akademické a kulturní sféry atd., celkový počet účastníků je odhadován kolem 100 – 150 osob.

Kromě již zmíněné mezinárodní konference bude program Iberoamerického týdne obsahovat kulturní a společenské akce pořádané velvyslanectvími zemí Latinské Ameriky, Španělska a Portugalska v Praze a také dalšími zúčastněnými institucemi, jako jsou obchodní komory, kulturní centra, univerzity atd.