česky  ελληνικά  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak prověřit informace o řeckých obchodních partnerech?

Nezapomeňte vždy předem prověřit budoucího obchodního partnera.


„Důvěřuj, ale prověřuj!“ je bezpodmínečným předpokladem úspěchu.

Pro prověření, zda firma skutečně existuje a zda uvedla platné údaje, doporučujeme následující:

  • prověřit registraci firmy v elektronickém obchodním rejstříku https://www.businessregistry.gr/publicity/index, který vedou okresní obchodní a průmyslové komory pod záštitou Svazu obchodních a průmyslových komor a Ministerstva hospodářství a rozvoje;
  • u větších kontraktů nešetřete náklady na návštěvu partnera v jeho sídle;
  • požadujte předložení průkazu totožnosti fyzické osoby, se kterou budete ve finančním kontaktu či na jejíž účet budete poukazovat platby (event. vyžadujte úředně ověřenou kopii);
  • zvláštní pozornost doporučujeme věnovat IČO (řecky A.F.M.) a spádovému finančnímu úřadu (řecky D.O.Y.); IČO lze prověřit v evropském systému VIES nebo na stránce řeckého ministerstva financí;
  • nespoléhejte na elektronickou komunikaci, ale objednávky, smlouvy apod. vyžadujte i písemně se všemi náležitostmi.

Pro prověření solventnosti partnera a ověření, zda není v konkurzu je užitečné vyžadovat:

  • zřizovací smlouvu, kde je uveden jednatel společnosti, a přehled veškerých změn registrovaných v rejstříku obchodních společností – tyto informace vydává na počkání okresní soud 1. stupně (řecky Protodikeio);
  • soudní potvrzení, že firma není v insolvenčním či konkurzním řízení (řecky Pistopiitiko Mi Ptochevseos a Pistopiitiko Mi Anangastikis Diacheiriseos);
  • výpis z bankovního registru dlužníků (tzv. Systém Teiresias);
  • je-li to nezbytné, lze požadovat také výpis z katastru nemovitostí, který dokládá nemovitý majetek společnosti spolu s dokladem o právech na tyto nemovitosti (řecky Pistopiitiko Varon).

Je třeba uvážlivě volit platební podmínky. Není výjimkou, že i v případě ustálených obchodních styků požadují zahraniční dodatelé platbu předem.

Kontakty na registrační oddělení největších řeckých obchodních a průmyslových komor:

Athens Chamber of Commerce and Industryinfo@acci.gr
Registrační odd.: tel: (0030) 210 3382132,-138,-134, registry@acci.gr

Piraeus Chamber of Commerce and Industryevep@pcci.gr
Registrační odd.: tel: (0030) 210 4177241 až 5, 210 4134793, fax: 210 4178680

Thessaloniki Chamber of Commerce and Industryroot@ebeth.gr
Registrační odd.: tel: (0030) 2310 370150 - 1, fax: 2310 370166

Seznam komor s kontakty je k dispozici na portálu Union of Hellenic Chambers .