english  français  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Lenka Laryea
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zemědělské příležitosti v Nigérii: České traktory budou kypřit půdu v Tarabě

Nigerijská ekonomika usnula po objevu ropných ložisek na vavřínech a postupně se stala obětí horečky černého zlata. Tvrdou ránu hospodářskému rozvoji země pak uštědřily kontrakty z přelomu tisíciletí, které ukotvily prodej surové ropy a zpětný odkup násobně dražší rafinované od velkých koncernů. Přitom má země vedle obrovského přírodního bohatství též neskutečně příhodné podmínky pro zemědělství prakticky všech tropických plodin. Zemědělský sektor byl však dlouhodobě zanedbáván. Jen tak si lze vysvětlit, že menší sousední stát Kamerun tropické plodiny do ČR vyváží a Nigérie se drží zpět. Již administrativa byvšího prezidenta Buhariho však vyhlásila oživení sektoru a předsevzala si rehabilitaci zemědělství jako jednu z vládních priorit. A zde je také možné hledat počátky slibně se rozvíjející česko-nigerijské zemědělské spolupráce.

Po desítkách let živoření se však sektor sbírá jen zvolna. Vedle zahraničních investic potřebuje odvětví především mechanizovat a podpořit vybudováním zázemí a infrastruktury. Poptávány jsou zemědělské stroje, ale i stroje na zpracování zemědělských plodin a živočišné výroby, dále chybí sklady, sýpky, chladírny, mrazírny, ale i expertíza vhodných postupů pro navýšení produkce a zavlažování. Odhaduje se, že skoro dvě třetiny úrody přijdou každoročně vniveč, protože zemědělci nemají technické prostředky pro včasnou sklizeň, přepravu produktů po rozbitých cestách, jejich rychlé zpracování nebo uskladnění za účelem dalšího využití či exportu. Vedle dalších překážek, jako jsou bezpečnost či klimatické změny, se jedná o hlavní výzvy, kterým v současné chvíli nigerijské zemědělství čelí.

Česko-nigerijské zemědělské obchodní vztahy se začaly prudce rozvíjet po návštěvě ministra zemědělství Mariana Jurečky v květnu 2016. Zájem nigerijských podnikatelů i státních činitelů po české kvalitě i know-how je stále velmi živý. Loni v létě uzavřela s Českou zemědělskou univerzitou Memorandum o porozumění nigerijská Univerzita města Jos. Hlavním předmětem spolupráce je výměna poznatků o potenciálně nejvhodnějších odrůdách brambor pro tropickou náhorní plošinu v okolí Josu. V běhu jsou též jednání o irigačních projektech na severu země. Rychle rostoucí populace Nigérie pochopitelně volá po zvýšení rostlinné i živočišné výroby. Mezi etablovanými dodavateli krmiv pro drůbež a skot je česká firma B27 International.

Delegace nigerijského státu Taraba na MZV ČR u ředitele odboru Států subsaharské Afriky Václava Prášila

Delegace nigerijského státu Taraba na MZV ČR u ředitele odboru Států subsaharské Afriky Václava Prášila

Základním poptávaným zbožím pro zvýšení zemědělské produkce však zůstávají traktory. Na trhu uspěla česká firma Knights, která získala zakázky na dodání malotraktorů od firem Vari a Šálek od nigerijských federativních států Taraba a Niger. Oba státy, za podpory Velvyslanectví ČR v Abuji, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a pochopitelně též Ministerstva zemědělství, vyslaly do Prahy guvernérské delegace, které měly příležitost prohlédnout si na vlastní oči nabídku traktorů Vari a Šálek, speciálně dimenzovaných pro africkou půdu a potřeby místních sedláků.

Právě projekt Taraby se již podařilo dotáhnout do zdárného konce. Nový guvernér řečeného nigerijského federativního státu, Agbu Kefas, podepsal ihned po nástupu do funkce v červnu 2023 s firmou Knights kontrakt na nákup této zemědělské techniky. V září 2023 navštívila jeho delegace české země za účelem seznámení se s nabídkou v oblasti zemědělství. Celkem by mělo být doručeno 750 minitraktorů GLOBAL (firma Vari) a 100 kompaktních traktorů CABRIO s příslušenstvím (firma Šálek). První tranše 250 minitraktorů GLOBAL a 20 traktorů CABRIO je již v Nigérii. Očekává se, že zboží bude kompletně na místě zkraje podzimu a že se pan velvyslanec Zdeněk Krejčí bude účastnit slavnostní ceremonie předávání.

Guvernér státu Taraba Agbu Kefas a velvyslanec ČR Zdeněk Krejčí

Guvernér státu Taraba Agbu Kefas a velvyslanec ČR Zdeněk Krejčí

Příklady táhnou, a tak spolu s českými firmami doufáme, že tato vlaštovka posune bilaterální zemědělskou relaci dopředu a bude pobídkou i pro další potenciální partnery z řad českých výrobců zemědělské techniky.

 

Autor: Mgr. Marie Nwanyanwu, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví České republiky v Nigérii