français  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID 19 – aktuální podmínky cestování do Nigérie a návratu do ČR

Níže uvedené informace týkající se podmínek vstupu a pobytu na území Nigérie slouží pro základní orientaci a nejsou vyčerpávající ani právně závazné. Pro právně závazné informace je nutné konzultovat situaci přímo s příslušnými úřady nebo dopravci. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný také zastupitelský úřad Nigérie v Praze. Při pobytu v Nigérii doporučujeme vždy respektovat pokyny místních autorit.

VSTUP NA ÚZEMÍ NIGÉRIE:
Čeští občané potřebují pro vstup do Nigérie vízum. Pro bližší informace ohledně víz doporučujeme obrátit se přímo na zastupitelský úřad Nigérie v Praze.

Podmínky pro vstup do Nigérie naleznete na webových stránkách Nigerian International Travel Portal.

Cestující, kteří jsou plně očkováni již nepotřebují ke vstupu do Nigérie PCR test, nemusí po příletu absolovat další PCR test a také nemusejí absolvovat žádnou karanténu. Neočkované osoby či osoby očkované částečně musí absolovat PCR test nejdéle 48 hodin před odletem a 2. a 7. den po příletu musejí absolvovat PCR test na své vlastní náklady.

Všichni cestující bez ohledu na to, zda jsou plně, částečně očkovaní nebo neočkovaní se musejí registrovat na Nigerian International Travel Portal

Z České republiky se lze do Nigérie dopravit společnostmi Lufthansa, Turkish Airlines, Emirates, KLM, Ethiopian Airlines, Air France, Qatar Airways a British Airlways.
Vnitrostátní doprava není nijak omezena.

OČKOVANÉ OSOBY:

Cestující, kteří jsou plně očkováni již nepotřebují ke vstupu do Nigérie PCR test, nemusí po příletu absolovat další PCR test a také nemusejí absolvovat žádnou karanténu.

Pro ubytování v hotelu či návštěvu restaurací není nutné prokazovat se provedeným očkováním či negativním PCR testem, povinnost nošejí roušek/ respiprátorů se v praxi neuplatňuje.

NEOČKOVANÉ OSOBY:

PNeočkované osoby či osoby očkované částečně musí absolovat PCR test nejdéle 48 hodin před odletem a 2. a 7. den po příletu musejí absolvovat PCR test na své vlastní náklady.

Pro ubytování v hotelu či návštěvu restaurací není nutné prokazovat se provedeným očkováním či negativním PCR testem, povinnost nošejí roušek/ respiprátorů se v praxi neuplatňuje.

OSOBY S PRODĚLANÝM ONEMOCNĚNÍM COVID-19

Nigérie v současné době prodělání nemoci COVID-19 neuznává jako potvrzení o bezinfekčnosti.

DĚTI

Pro děti a mladistvé mladší 18 let platí stejná pravidla jako pro plně očkované osoby.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Všechny osoby mají povinnost vyplnit Příjezdový formulář: https://nitp.ncdc.gov.ng/

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Aktutální protiepidemická opatření naleznete na webových stránkách National Centre for Disease Control.

Pro ubytování v hotelu či návštěvu restaurací není nutné prokazovat se provedeným očkováním či negativním PCR testem.

Při odletu z Nigérie je nutné předložit dokumenty dle cílové destinace.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Bude-li osoba testována pozitivně na Covid-19, bude izolována a léčena dle pravidel stanovených federální vládou Nigérie: https://nitp.ncdc.gov.ng/guidelines

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ověřené kliniky, které prování PCR test se zaručenými výsledky do 1 dne:

https://www.surjen.com/

https://dnalabs.com.ng/

https://www.eha.ng/

Web nigerijské vlády: https://statehouse.gov.ng/

Web NCDC: https://ncdc.gov.ng/

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

V současné době pro vstup do ČR neplatí žádná omezení.