česky  english 

rozšířené vyhledávání

CzechPOINT

Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí je kontaktním místem veřejné zprávy Czech POINT.

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) poskytuje pro veřejnost výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, umožňuje podání vůči státní správě, přijímá žádosti o založení a správu datové schránky, provádí konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak.

 

Seznam a popis jednotlivých služeb, které poskytuje Czech POINT lze nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra  https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/. Pracoviště Czech POINT v zahraničí nepřijímají žádosti o jednorázový příspěvek na dítě. 

K podání žádosti je nutno se objednat emailem na: consulate_abudhabi@mzv.cz

Výše poplatků za úkony provedené v aplikaci Czech POINT je stanovena v Sazebníku konzulárních poplatků. Poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti (emirátský dirham AED) či platební kartou, výše konzulárního poplatku je každý měsíc přepočítána dle aktuálního směnného kurzu. Pro informaci níže uvádíme výši konzulárních poplatků v CZK tak, jak je uvedena v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Položka sazebníku

výše poplatku

úkon

151 e) a f)

100 Kč

provedení autorizované konverze na žádost a to dle počtu stran konvertovaného dokumentu

155 b)

300 Kč za první stránku

150 Kč za každou další i započatou stránku

 

- vydání ověřeného výstupu (výpisu) z informačního systému veřejné správy s výjimkou ověřeného výpisu z rejstříku trestů;

- vydání výpisů ze základních registrů;

- vydání výpisu z katastru nemovitostí;

- žádost o zprostředkovanou identifikaci a to dle počtu stran veřejné listiny, přílohy veřejné listiny se do počtu stran nezapočítají;

- podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

155 c)

150 Kč

přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona, navíc se vybere i správní poplatek dle povahy podání (položka 24)

162 b)

200 Kč

vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů

Poplatku nepodléhají:

  • agendy Informačního systému datových schránek,
  • podání žádosti o poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě.

Upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky, kromě výstupů s vícejazyčnou přílohou pro země EU. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné o listinu požádat jinak, než prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. Pro více informací kontaktujte náš úřad.

 

Prostřednictvím CzechPOINT lze získat například:

- výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku.

K podání žádosti o tyto výpisy, je třeba vždy předložit platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz), případně další údaje, které upřesníte ve vašem emailu.

Upozorňujeme, že přes CzechPOINT nelze získat duplikát matričních dokladů (rodný list, oddací list).

 

Autorizovaná konverze elektronického dokumentu do papírové podoby

Služba zajišťuje úplné převedení dokumentu v elektronické podobě (tedy v datové zprávě či počítačovém souboru) do dokumentu v listinné (tedy papírové) podobě. Výstup obsahuje doložku o provedení konverze, opatřenou razítkem a podpisem úřední… více ►

Autorizovaná konverze dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby

Služba zajišťuje úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu v elektronické podobě. Výstup obsahuje doložku o provedení konverze. více ►

Datová schránka

czechpoint

Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky v Abú Dhabí poskytuje služby spojené se správou datových schránek poskytované prostřednictvím systému CzechPOINT. více ►