česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: IRENA.org
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

13. zasedání IRENA

(Archivní článek, platnost skončena 29.02.2024.)

13. zasedání Valného shromáždění IRENA (Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii) se konalo o víkendu 14.-15.1. v Abu Dhabi.

Zasedání Valného shromáždění se konalo po třech letech znovu fyzicky, čemuž odpovídala hojná účast i zastoupení na vysokých úrovních. Během jednotlivých panelů vystupující zdůrazňovali nutnost okamžitého jednání, aby se v nadcházejících letech urychlila energetická transformace a bylo možné dosažení nastavených cílů  do roku 2050. Členské státy dále zdůrazňovaly, i když je každá země jiná, každá musí najít způsob, jak dosáhnout energetické tranzice a nikdo nesmí být nechán pozadu. Podle prohlášení generální ředitele IRENA bude mezinárodní spolupráce hrát zásadní roli při zajišťování toho, aby všechny země měly možnost urychlit zavádění technologií odolných vůči změně klimatu a zajistit potřebné investice pro dosažení svých cílů. Energetika má na realizaci opatření v oblasti klimatu mimořádně velký vliv. IRENA ve svém výhledu World Energy Transitions Outlook vytyčuje směr, jak se udržet na cestě do roku 2050. Zdůrazňuje, že setrvání na této cestě závisí na dostatečných opatřeních do roku 2030, a ukazuje, že technologie pro dosažení takového pokroku již existují.


Letos se bude v Spojených arabských emirátech konat COP28, k čemuž se vztahoval i program zasedání IRENA. První globální inventura na konferenci COP28 koncem tohoto roku představuje klíčový bod pro identifikaci nedostatků a příležitostí pro implementaci Pařížské dohody. COP28 posoudí společný pokrok při dosahování dlouhodobých cílů v oblasti klimatu a vytvoří základ pro definování okamžitých prioritních opatření na příštích sedm let do roku 2030. Na shromáždění členové IRENA potvrdili svou připravenost plně podpořit předsednictví SAE na konferenci COP28 tím, že budou získávat nejnovější poznatky o přechodu na energii z obnovitelných zdrojů a využívat mezinárodní spolupráci. Vedoucí představitelé v oblasti energetiky z vlád, soukromého sektoru a mezinárodních organizací poskytli informace o prioritních opatřeních, která budou v příštích několika letech potřebná vzhledem k časovému plánu do roku 2030 pro snížení emisí a dosažení cílů udržitelného rozvoje.