česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

STALI JSTE SE V POLSKU OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU? JAK TUTO SKUTEČNOST OZNÁMIT

Pokud jste se stali obětí trestného činu (krádež, podvod, napadení, ublížení na zdraví apod.) nebo jste byli svědky takového činu je nutné tuto skutečnost neprodleně ohlásit.

Kontaktujte nejbližší pracoviště policie nebo prokuratury. Oznámení je možno podat ústně nebo písemně. Pří ústním oznámení bude s Vámi současně proveden výslech. Vše bude zaznamenáno do protokolu, který podepíšete.

Oznámení můžete podat rovněž písemnou formou (doporučený dopis, e-mail, e-puap).

Upozorňujeme, že řádné přijetí ohlášení je v případě cizince, který nerozumí polsky, možné pouze za účasti soudního tlumočníka (jedná se o tlumočníka, kterého k jednání zajistí policie a který má  k tomu kompetence, tj. je zapsaný na seznamu soudních tlumočníků Ministerstva spravedlnosti PR). Přítomnost tlumočníka si musíte vyžádat a trvat na ní. Bohužel toto prodlužuje celou proceduru podání trestního oznámení o hodiny, někdy i dny, než policie najde dostupného tlumočníka. Setkali jsme se však s případy, kdy se poškozený s policií domluvil na konkrétní den, na který policie zajistila tlumočníka, čili nejdřív se poškozený dostaví na policejní pracoviště za účelem oznámení trestného činu a poté se dohodne, že celá věc bude řešena např. následující den.

V souladu s platnými zákony je osoba starší 17 let informována policií o trestní odpovědnosti za trestní oznámení.

Oznámení musí obsahovat:

Jméno a příjmení

Jména rodičů, příjmení matky za svobodna

Datum a místo narození

Adresu bydliště

Rodné číslo

Č. dokladu totožnosti

 

Trestní oznámení/ Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa má povinnost přijmout každý příslušník policie na každém pracovišti (komisariat, komenda). Pokud je Vámi kontaktované pracoviště policie v tomto ohledu neochotné či liknavé, je nutné neprodleně kontaktovat nepřetržitou službu Hlavního velitelství KGP na níže uvedeném telefonu a žádat o intervenci.

Centrala KGP
tel. +48 47 72 199 00

Skargi i wnioski
tel. +48 47 72 122 72

https://www.policja.pl/pol/kontakt/606,Kontakt.html

 

Policista o přijetí ústního trestního oznámení pořídí protokol. Oznámení trestného činu se zároveň stáváte svědkem nebo obětí a tímto stvrzujete přijetí určitých zákonných povinností (spolupráce s policií, přítomnost na výsleších apod.). Policie má např. právo zadržet svědka za účelem výslechu nebo udělit pokutu za neomluvenou nepřítomnost na výslechu.

Policie již nemá právo v trestním řízení požadovat od českého občana určení adresy v PR pro doručování případné korespondence. Policie má povinnost zaslat tuto korespondenci přímo na Vaši adresu v ČR. Pokud však tuto korespondenci nevyzvednete, bude ve spisu označena jako doručená, a to se všemi zákonnými důsledky. Doporučujeme tedy poskytovat adresu místa, kde se pravidelně zdržujete.

 

STÍŽNOST NA POSTUP POLICIE

V případě, že se domníváte, že polská policie nepostupovala v souladu se zákonem nařízenými postupy, kontaktujte oddělení kontroly a stížností Hlavního velitelství PR (tel. 47 72 122 72/paní Malgorzata Kacperek), které vede dozor nad prací jednotlivých policejních jednotek. Tuto stížnost je nutné zaslat v polštině doporučeným dopisem nebo e-mailem. Řízení ve věci stížnosti na postup policistů je samostatné, probíhá na základě odlišných zákonů než řízení ve věci spáchání trestného činu.

https://policja.pl/pol/kontakt/skargi-i-wnioski/895,Informacja-dotyczaca-sposobu-zlozenia-skargiwniosku-w-Komendzie-Glownej-Policji.html

odbor stížností Hlavního velitelství policie

https://policja.pl/pol/kgp/biuro-kontroli/3210,Kierownictwo-i-struktura-biura.html

 

Zašlete stížnost s žádostí o kontrolu postupu policie na:

kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl

bkontroli@policja.gov.pl

skargi.kgp@policja.gov.pl

 

Vzor stížnosti a trestní oznámení

https://sprawy-karne.biz.pl/skarga-na-policje-wzor/

Vzory obecně:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym