deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © EUROPEAN COMMISSION
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu 2024

Volby do Evropského parlamentu se konají v ČR 7. a 8. června 2024 a v Rakousku 9. června 2024.
Ve volbách do Evropského parlamentu nemohou voliči hlasovat na zastupitelských úřadech České republiky.
Čeští občané žijící v Rakousku zapsaní do zvláštního seznamu voličů mohou s voličským průkazem hlasovat pro české kandidáty na území ČR, nebo mohou hlasovat pro rakouské kandidáty v Rakousku, pokud se zde zapíší do evropského volebního seznamu. 

Chcete hlasovat v ČR?  

Volby do Evropského parlamentu se v České republice uskuteční v pátek 7. června 2024 (hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin) a sobotu 8. června 2024 (hlasování začíná v 8 hodin a končí ve 14 hodin). 

Velvyslanectví volby do Evropského parlamentu neorganizuje. Pokud chcete volit české kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu, musíte se k volbám dostavit v České republice. 

Pokud v Rakousku pobýváte pouze krátkodobě, tedy máte trvalé bydliště v ČR a nejste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR ve Vídni, ve volbách do Evropského parlamentu hlasujete jednoduše ve volební místnosti obce, kde jste v ČR přihlášen/a k trvalému bydlišti. 

Pokud jste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR ve Vídni, můžete velvyslanectví požádat o voličský průkaz a na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv okrsku na území České republiky.

Žádost o voličský průkaz v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky musí být zastupitelskému úřadu doručena nejpozději do pátku 31. 5. 2024, případně předložena osobně nejpozději do středy 5. 6. 2024. Voličský průkaz může velvyslanectví vydat voliči nejdříve dne 23. 5. 2024. Podrobné informace k žádosti o vydání voličského průkazu najdete na webu velvyslanectví TADY. 

Pokud ještě nejste zapsán/a do zvláštního seznamu voličů, žádost o zápis je nutno podat nejpozději do 28. 4. 2024 16:00 hod. S žádostí musí volič doložit svou totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, a to originály nebo úředně ověřenými kopiemi dokladů. Podrobné informace najdete na webu velvyslanectví TADY

Pokud nemáte ani trvalé bydliště v ČR, ani nejste zapsán/a ve zvláštním seznamu voličů, nemůžete volit. 

Podrobné informace ke způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v ČR najdete na webu Ministerstva vnitra ČR Volby do Evropského parlamentu - Volby (mvcr.cz) 

Chcete hlasovat v Rakousku? 

Volby do Evropského parlamentu se v Rakousku konají 9. června 2024. 

Pokud chcete ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v Rakousku pro kandidáty uvedené na rakouských kandidátních listinách, musíte se nechat zapsat do evropského seznamu voličů v obci svého bydliště v Rakousku a dostavit se v termínu voleb do rakouské volební místnosti podle místa bydliště.

Podmínkou zápisu je hlavní bydliště v Rakousku a neexistence soudního rozhodnutí o zbavení volebního práva v zemi původu; k žádosti se přikládá formální prohlášení, že si přejete volit právě rakouské poslance Evropského parlamentu. Podrobné informace k žádosti o zápis vč. formulářů najdete na rakouském vládním webu oesterreich.gv.at. Příslušným úřadem pro zápis je obecní úřad v místě bydliště a ve Vídni Magistratabteilung MA 62. Chcete-li se zúčastnit voleb do Evropského parlamentu v Rakousku v roce 2024, musíte podat přihlášku do 26. března 2024. 


Informace pro občany ČR v zahraničí (PDF, 2 MB)

Rozhodnutí prezidenta republiky (PDF, 524 KB)

Fact Sheet k volbám od EK v anglickém jazyce zde:

How to vote in the EU elections in Austria (PDF, 267 KB)