deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Od 12.12. 2021 dochází k částečnému rozvolnění lockdownu v Rakousku

(Archivní článek, platnost skončena 12.01.2022 / 13:26.)

Od 12.12.2021 dochází v Rakousku k částečnému rozvolnění  lockdownu  pro osoby očkované nebo které prodělaly onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech. Nadále jsou však stanovena četná omezení (viz níže), která však  neznamenají uzavření hranic do Rakouska, resp. zákaz vstupu cizinců na území Rakouska. Podmínky vstupu (překročení hranic) do Rakouska, včetně výjimek pro tranzit, cesty z/na letiště ve Vídni, pendlery, mezinárodní dopravu a další kategorie osob naleznete zde.
 

Pravidla pohybu na území Rakouska platná  po rozvolnění lockdownu od 12.12.2021

Na úrovni spolku (celého Rakouska)  je stanoven minimální standard opatření, jednotlivé spolkové země je mohou zpřísnit:

- ve všech uzavřených veřejných prostorech a veřejné dopravě povinný respirátor FFP2 a odstup minimálně 2 m

- poskytování služeb s úzkým kontaktem se zákazníky je možné pouze po předložení dokladu 2G (doklad o očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech), totéž platí pro hotely a obchody (s výjimkou obchodů se základními potřebami, lékáren apod., kde se žádný doklad nepředkládá)

- 2G platí také pro restaurace, navíc je potřeba se při návštěvě registrovat a nosit FFP2 respirátor při pohybu po restauraci, otevřeno mohou mít pouze do 23:00 hod

- sportoviště: platí 2G, při samotném sportování není vyžadován respirátor/rouška. Vstup na sjezdovky tudíž mají pouze osoby, které předloží doklad o očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech, s výjimkou dětí mladších 12 let - ty nepředkládají žádný dokument o bezinfekčnosti.

- noční podniky zůstávají prozatím zavřené

- zájezdové autobusy mohou přepravovat pouze osoby, které  předloží doklad 2G (doklad o očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech); v uzavřeném prostoru autobusu platí povinnost nosit respirátor FFP2 bez ventilu

- kulturní akce se mohou ve vnitřních prostorech konat za přítomnosti až 2000 osob s přidělenými místy k sezení, u akcí bez přidělených míst k sezení je v případě konání ve vnitřních prostorech možná přítomnost až 25 osob.

Shora uvedená omezení se nevztahují na děti do dne dovršení 12 let věku, resp. děti do dne dovršení 12 let nemají povinnost předkládat žádný doklad o bezinfekčnosti.

Pro děti od 12 -15 let (narozené ne dříve než 1.9.2006) platí možnost prokázat bezinfekčnost za účelem ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístupu na sjezdovky apod. PCR testem platným 72 hod. od odběru a výjimečně též antigenním testem platným 48 hod. od odběru tak, že v okamžiku prokazování bezinfekčnosti musí být test platný, resp. při delším pobytu se testy musí po vypršení platnosti obnovovat.

Na nezletilé osoby narozené před 1.9.2006 se vztahují stejná pravidla jako na dospělé, tedy musí bezinfekčnost  za shora uvedenými účely prokázat plným očkovaním nebo dokladem o vyléčení z nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech.

Výjimka platí (na celém území Rakouska) též pro těhotné ženy a osoby, které předloží lékařské potvrzení (v němčině či angličtině), že nemohou být očkovány, protože by to pro ně představovalo nebezpečí pro život nebo zdraví. V tomto případě stačí vedle zmíněného potvrzení o nemožnosti být očkován předložit negativní PCR test, od jehož odběru neuplynulo více než 72 hodin.
 
Náležitosti shora uvedených dokladů o bezinfekčnosti:
a) Shora zmíněný doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je uznáván za těchto podmínek:
- po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování),
- od 22. dne od provedení vakcinace očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti:  270 dnů od podání jednodávkové vakcíny, nejpozději však do 3.1.2022 u očkovací látky Johnson & Johnson). Osoby, vakcinované jednou dávkou očkovací látky Johnson & Johnson se musí nejpozději do 3.1.2022 dát očkovat další dávkou.
- kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování:  270 dnů od vakcinace),
- očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac.
 
b) Doklad o prodělání nemoci: Certifikát o prodělaném onemocnění covid-19 a uzdravení (platí 180 dnů od uzdravení) v anglickém či německém jazyce vydaný lékařem či příslušným úřadem. 

Osoby neočkované, pokud se na ně nevztahuje některá ze shora uvedených výjimek, mohou opustit obydlí jen z naléhavých důvodů, jako je např.
1. Odvracení bezprostředního nebezpečí života, zdraví, majetku
2. Pomoc potřebným, výkon práva na rodinný život a plnění rodinných povinností
3. Pokrytí základních potřeb (nákup základních nezbytností, návštěva rodičů, partnera nežijícího v téže domácnosti, dalších důležitých kontaktních osob, cesta k lékaři, na očkování/test, návštěva hřbitova, mše, obstarání zvířat)
4. Cesta do práce/školy
5. Pobyt v přírodě o samotě nebo s rodinou či blízkými osobami
6. Účast na soudních/úředních jednáních
7. Účast na volbách
8. Účast na vybraných setkáních, např. pohřbech či demonstracích

Shora zmíněný minimální standard opatření od 20.12. 2021 uplatňují všechny rakouské spolkové země.

Vzhledem k možnosti zpřísnit  v jednotlivých místech Rakouska lockdownová opatření  důrazně doporučujeme, abyste se před odjezdem seznámili s rozsahem lockdownu a s hygienicko-epidemiologickými podmínkami přímo v místě, do něhož hodláte cestovat. Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat ubytovatele a navštívit webové stránky turistické oblasti, v níž hodláte pobývat.

Pro pendlery, pracovníky mezinárodní dopravy apod. se pravidla vstupu na území Rakouska (překročení hranice) nemění, musí však na území Rakouska dodržovat omezení vyplývající z lockdownu. Také dosavadní pravidla cestování tranzitem z/do jiné země (např. z/do Itálie) nebo na vídeňské letiště a zpět zůstávají v době lockdownu v platnosti.

Podmínky vstupu (překročení hranic) do Rakouska, včetně výjimek pro tranzit, pendlery, mezinárodní dopravu a další kategorie osob naleznete zde.