česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Významné události od roku 1999

V tomto článku uvádíme nejvýznamnější události bilaterální agendy velvyslanectví od roku 1999. Novější události (od roku 2015) naleznete detailněji rovněž v kategorii Vzájemné vztahy/Zprávy a události.

Vánoční strom z České republiky

Česká republika se v roce 1999 přiřadila k zemím, které měly v minulosti tu čest vztyčit na jednom z nejkrásnějších náměstí světa - Náměstí Svatého Petra v Římě - svůj vánoční strom. Tato slavnostní událost však byla umocněna ještě jednou okolností: stalo se tak na prahu Jubilejního roku 2000. I z tohoto důvodu přijel do Vatikánu předat dar českých věřících, který reprezentuje celou republiku, prezident ČR Václav Havel.

U zrodu této myšlenky stál Miloslav kardinál Vlk, podpořila ji rovněž vláda ČR. Hlavním organizátorem konkrétního zabezpečení bylo biskupství ostravsko-opavské, které spolupracovalo s řadou sponzorů. Jako darovaný strom byl vybrán smrk vysoký cca 26 metrů pocházející z Beskyd, z oblasti nedaleko obce Morávka. Spolu s hlavním stromem, který byl dopraven po železnici, bylo Vatikánu předáno ještě dalších třicet smrčků. Dva z nich byly umístěny v bytě Svatého Otce, jeden v Aule Pavla VI. a ostatní v prostorách římské kurie. Na všech stromech byly vánoční ozdoby ze slámy, slaměnek, perníku a lýka, které vyrobili lidé z ostravsko-opavského regionu. Stromy byly ozdobeny zároveň "duchovně": věřící byli vyzváni, aby napsali na červené stužky krátkou větu - citát z Písma sv., který je oslovil, a o který se v poslední době opřeli. Do betléma, tradičního doplňku vánočního stromu na Svatopetrském náměstí, byly jako součást našeho daru umístěny tři postavy (rodiče a dítě) oděné do valaškého kroje.

Slavnostní předání a rozsvícení vánočního stromu proběhlo dne 18.12. za přítomnosti prezidenta ČR Václava Havla, Miloslava kardinála Vlka i čelných vatikánských představitelů. Celá slavnost byla doprovázena hudebním vystoupením souboru Valašský vojvoda.

Návštěva prezidenta Václava Havla

Dne 6. 4. 2002 v návaznosti na státní návštěvu Itálie (4. - 5. 4.) vykonal prezident České republiky Václav Havel oficiální návštěvu u Svatého stolce. Papež Jan Pavel II. přijal Václava Havla s chotí na soukromé audienci v Knihovně Papežského paláce ve Vatikánu. Audience poskytla jedinečnou příležitost ke shrnutí uplynulého desetiletí velmi dobrých vztahů mezi ČR a Vatikánem a zejména posledního dvouletého období expertních prací na bilaterální smlouvě mezi oběma státy.

V bezprostřední návaznosti na oficiální návštěvu u Svatého stolce vykonal prezident republiky Václav Havel dne 6. 4. 2002 na pozvání Velmistra A. Bertieho oficiální návštěvu Suverénního řádu maltézských rytířů. Jednalo se opětování návštěvy Velmistra A. Bertieho v Praze v roce 1993. Účelem setkání bylo prezentovat ocenění činnosti Řádu zejména v oblasti charitativní a jeho role při vytváření občanské společnosti.

Návštěva prezidenta Miloše Zemana

Dne 24. dubna 2015 se uskutečnila oficiální návštěva prezidenta republiky Miloše Zemana a paní Ivany Zemanové u Svatého stolce. Prezident Zeman byl přijat Jeho Svatostí papežem Františkem a  jednal se sekretářem pro styky se státy, J.E. Mons.  Paulem Richardem Gallagherem. V rámci oficiálního programu prezidentský pár navštívil i českou Papežskou kolej Nepomucenum. V oficiální delegaci prezidenta republiky přijel i náměstek ministra zahraničních věcí, Prof. Petr Drulák.

Setkání papeže Františka s představiteli českých reformovaných církví

V roce 2015 u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa velvyslanectví pomohlo vyjednat osobní setkání papeže Františka s představiteli českých reformovaných církví. Audience se zúčastnili představitelé Československé církve husitské v čele s patriarchou církve a zástupci Českobratrské církve evangelické vedené synodním seniorem. Důležitost této akce spočívá v tom, že se jednalo o vůbec první osobní setkání papeže s představiteli těchto českých církví a že papež František, stejně tak jako papež Jan Pavel II. v roce 1999, ve svém projevu označil Jana Husa za „reformátora církve“.

Darování sochy sv. Anežky České papeži Františkovi

U příležitosti probíhajícího svatého roku milosrdenství byla dne 10. září 2016 v rámci mimořádné generální audience papeži Františkovi předána socha patronky českých zemí sv. Anežky České. Tato socha podle návrhu někdejší studentky Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích Aleny Kubcové byla následně umístěna do baziliky sv. Petra do Kaple svatých patronů Evropy v blízkosti hrobu sv. Petra. Předání sochy doprovázela národní pouť věřících z České republiky.