česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Akce k výročí 55 let od úmrtí kardinála Berana

Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci společně s Papežskou kolejí Nepomucenum a s podporou Plzeňského kraje uspořádalo kolokvium o velké osobnosti československých dějin 20. století, kardinálu Josefu Beranovi, u příležitosti 55 let od jeho skonu. Kardinál Josef Beran se narodil v Plzni 29. prosince 1888. Za svou víru a pevné morální postoje byl pronásledován jak nacistickým, tak komunistickým režimem - to už jako arcibiskup pražský, jímž byl jmenován v r. 1946. V r. 1965 po jmenování kardinálem jej komunistický režim přinutil k odchodu do exilu do Říma, kde žil a 17. května 1969 zemřel právě v prostorách Papežské koleje Nepomucenum.

Busta kardinála Berana v Nepomucenu.

Busta kardinála Berana v Nepomucenu.

Účastníky kolokvia přivítali rektor Papežské koleje Nepomucenum P. Roman Czudek, velvyslanec České republiky u Svatého stolce Václav Kolaja a hejtman plzeňského kraje Rudolf Špoták.


Odborné kolokvium moderoval předseda Papežského výboru pro historické vědy P. Marek Inglot, SJ. Zahájil jej kardinál Marcello Semeraro, prefekt Dikasteria pro blahořečení a svatořečení, který vzpomněl na své osobní setkání s kardinálem Beranem v r. 1967, kdy kardinál zavítal do jeho rodného apulského města Lecce a kardinál Semeraro tehdy od něj, ještě jako mladý seminarista, obdržel svaté přijímání. Hovořil dále o spirituálním a pastorálním vzoru, kterým je kardinál Beran i pro dnešní církev, zejména o jeho formulaci „jsem ovčáckým psem u nohou svého Pána“, která kardinála Semerara celý život inspiruje. Výjimečné a působivé bylo vystoupení bývalého tajemníka kardinála Berana, prof. Mons. Karla Skalického, který navzdory tomu, že 20. 5. slaví již 90. narozeniny, vážil do Říma kvůli této příležitosti cestu z jižních Čech, kam se po své bohaté profesorské kariéře na římských papežských univerzitách vrátil, aby vyučoval a po určitou dobu i vedl teologickou fakultu Jihočeské univerzity. Přinesl cenné osobní vzpomínky na poslední dny kardinála Berana v papežské koleji Nepomucenum, včetně básně, kterou na jeho počest tehdy složil:
 “Dokonáno jest, Jediný, Svatý a Pravdivý, jenž drží Davidův klíč, ti řekl: Znám tvé zkoušky a tvou chudobu. Ale vždyť jsi bohatý! Pojď, Požehnaný Otce mého. A uchopiv tě svou rukou, jako ty jsi ho uchopil svou rukou nedlouho předtím, vydávaje o tom bílém chlebě svědectví, že to je Beránek Boží, postavil tě po své pravici a navěky utvrdil, Boží Berane.
Dr. Johann Ickx, původem belgický historik, ředitel Historického archivu Sekce pro vztahy se státy Státního sekretariátu Svatého stolce,  zmínil některé méně známé, ale z jeho pohledu významné momenty života kardinála Berana, na nichž demonstroval jeho výjimečnou kombinaci intelektu, pokory, pevnosti ve víře, odvahy a vnitřní síly. Kolokvium uzavřel biskup plzeňský  Mons. Tomáš Holub, který hovořil o inspiraci, kterou mu je v jeho pastorační činnosti neformalita kardinála Berana, protknutá hlubokou pokorou a vírou.


Po kolokviu následovalo typické české občerstvení, které zajistila Papežská kolej Nepomucenum ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky při Svatém stolci a s Plzeňským krajem, včetně ochutnávky požehnaného plzeňského piva. Dojemným momentem bylo společné blahopřání k 90. narozeninám prof. Mons. Skalického.

Kolokvium

Kolokvium

Kolokvium

Kolokvium

Delegace plzeňského kraje v čele s hejtmanem Rudolfem Špotákem a s plzeňským biskupem Mons. Tomášem Holubem se ještě před tím 15. května 2024 ráno účastnila generální audience se Svatým otcem Františkem, během níž měl hejtman Rudolf Špoták a náměstek hejtmana Vladimír Kříž v doprovodu velvyslance Václava Kolaji a biskupa Mons. Tomáše Holuba možnost osobně se setkat se Svatým otcem, kterému předali jako dar obraz sv. Vavřince (podmalbu vytvořenou Annou Kocovou, místní umělkyní z Domažlicka) a knihu s názvem Manka Římanka, vyprávění o neobyčejné životní pouti osobité ženy z Chodska do Říma.

Plzeňská delegace na generální audienci.

Plzeňská delegace na generální audienci.

Památka kardinála Berana byla vzpomenuta i na tradiční slavnostní mši k oslavě patrona nepomucenské koleje, sv. Jana Nepomuckého, 16. května 2024, které předsedal a homilii přednesl opět kardinál Marcello Semeraro. Na závěr bohoslužby přečetl rektor Nepomucena P. Roman Czudek osobní blahopřání papeže Františka prof. Mons. Karlu Skalickému k jeho 90. narozeninám, dále papežské požehnání a poděkování za jeho celoživotní službu církvi a lidem. Před bohoslužbou položil hejtman plzeňského kraje společně s plzeňským biskupem a s velvyslancem České republiky při Svatém stolci  květiny k bustě kardinála Berana v atriu Nepomucena.


17. května 2024 ráno, v úmrtní den kardinála Berana, se poté za účasti hejtmana plzeňského kraje a jeho delegace, velvyslanců ČR při Svatém stolci a v Itálii, CDA a.i. slovenského velvyslanectví při Svatém stolci, prof. Mons. Karla Skalického, představitelů Papežské koleje Nepomucenum a Českého náboženského centra Velehrad ad. konala slavnostní bohoslužba v kryptě baziliky svatého Petra, blízko hrobu svatého Petra, kde byl kardinál Beran díky přání papeže Pavla VI. až do r. 2018, do doby přenesení ostatků do pražské svatovítské katedrály, pohřben. Bohoslužbě předsedal a homilii pronesl biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub.

Bohoslužba u hrobu sv. Petra

Bohoslužba u hrobu sv. Petra

přílohy

Pozvánka na kolokvium 225 KB PDF (Acrobat dokument) 20.5.2024